Д.О.О Еуро Старт - Тест 25 за "Д" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Возач возила за организован превоз деце које је заустављено ради њиховог уласка, односно изласка, мора:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 42)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 136)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Контролни технички преглед возила:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 54)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 512)

 


    7.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 509)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 465)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 93)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као возач возила које је заустављено на путу, да би се безбедно укључили у саобраћај, обавезни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 74)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 124)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 174)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 225)

 


    15.

На путу који је прекривен снегом претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 274)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 385)

 


    17.

У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 424)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини врха превоја:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 474)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На месту приказаном на слици, између два паркирана возила, паркирање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 524)

 


    20.

Моторно возило може да вуче друго моторно возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 576)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 674)

 


    22.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 724)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици, возач белог путничког возила које наилази из супротног смера:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 41)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 76)

 


    26.

Саобраћајни знак који означава место на раскрсници на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази је:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 128)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 180)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 232)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 284)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 336)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 388)

 


    32.

Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 440)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 492)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 26)

 


    35.

У саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, било који учесник саобраћајне незгоде или лице које је претрпело материјалну штету    (ВОЗАЧИ - 113)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 115)

 


    37.

Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:    (ВОЗИЛА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa као:    (ВОЗИЛА - 97)

 


    39.

На моторном возилу на четири или више точкова и моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m:    (ВОЗИЛА - 115)

 


    40.

Учешће у саобраћају возила на којем је извршено уклањање катализатора, уграђеног од стране произвођача возила:    (ВОЗИЛА - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 540)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    42.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 499)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    43.

Пнеуматик на резервном точку мора бити:    (ВОЗИЛА - 201)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

У ситуацији приказаној на слици возило
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 490)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    45.

Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 449)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 440)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    47.

Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 297)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    48.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 457)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    49.

Возач аутобуса и тролејбуса, у јавном градском превозу путника, сме управљати возилом најдуже осам сати, уз услов да на полазним стајалиштима има прекид вожње од најмање:    (ВОЗАЧИ - 49)

 


    50.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак