Д.О.О Еуро Старт - Тест 20 за "Д" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 20)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 441)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Прикључно возило за трактор означено је на слици са бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 131)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од1,20 mg/ml:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 20)

 


    5.

Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 49)

 


    6.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 743)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 546)

 


    8.

Возач сме возилом да врши претицање:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 247)

 


    9.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 244)

 


    10.

У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 20)

 


    11.

Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 69)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 119)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 169)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, ако се возач жутог возила уверио да може извршити претицање без угрожавања и ометања саобраћаја из супротног смера,односно да може без ометања ући између свих возила које претиче, дозвољено му је претицање: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 219)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 269)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 324)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 419)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 469)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 519)

 


    20.

Моторно возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 570)

 


    21.

Уколико се животиња превози у возилу, превоз се обавља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 622)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 669)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 719)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 21)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 71)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 123)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 175)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 228)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 279)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 331)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака„Забрана пролаза без заустављања” који означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 383)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 435)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 487)

 


    34.

Да ли возач мора дати овлашћеном лицу на увид возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗАЧИ - 21)

 


    35.

Од настанка саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, учесницима саобраћајне незгоде узимање алкохолних пића, односно психоактивних супстанци:    (ВОЗАЧИ - 108)

 


    36.

Одузете регистарске таблице са возила које је учествовало у саобраћајној незгоди враћају се власнику, односно кориснику возила:    (ВОЗАЧИ - 120)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

У случају губитка или нестанка регистарске таблице,односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:    (ВОЗИЛА - 23)

 


    38.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као:    (ВОЗИЛА - 89)

 


    39.

Преправка осталих стакала на возилу, осим ветробрана и бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 142)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    40.

Ознака на пнеуматику М+S означава:    (ВОЗИЛА - 190)

 


    41.

Зимска опрема аутобуса који нису намењени за јавни градски превоз обухвата:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 300)

 


    42.

Терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 325)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу димензија (дужина, ширина и висина) је::    (ВОЗИЛА - 332)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

При управљању аутобусом возач мора предузети мере којим ће спречити:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 359)

 


    45.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и двоосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 237)

 


    46.

Време у којем возач отклањања неисправности уређаја или делова возила, евидентира се постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ - 211)

 


    47.

Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 193)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    48.

Кретање возила уназад у тунелу    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 143)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    49.

Време проведено у пратњи возила које се превози трајектом или возом, возач евидентира постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ - 210)

 


    50.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити најближој полицијској управи:    (ВОЗАЧИ - 209)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак