Д.О.О Еуро Старт - Тест 18 за "Д" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 18)

 


    2.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

 


    3.

Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 129)

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 18)

 


    5.

Искључење возила из саобраћаја траје:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 47)

 


    6.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 204)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 202)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 254)

 


    9.

Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 306)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 18)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 67)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 117)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 167)

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 217)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 267)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 322)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици можете:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 417)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 467)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици (трг):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 517)

 


    20.

У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 567)

 


    21.

Из возила или са возила на путу животиње је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 619)

 


    22.

Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 667)

 


    23.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 717)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 19)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 69)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 121)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 173)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 225)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 277)

 


    30.

Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 329)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 381)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 433)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 485)

 


    34.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 19)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 106)

 


    36.

Меру искључења и одузимања регистарских таблица возила која су учествовала у саобраћајној незгоди полицијски службеник примењује:    (ВОЗАЧИ - 122)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:    (ВОЗИЛА - 21)

 


    38.

Уређај за нивелацију снопа главних светала:    (ВОЗИЛА - 87)

 


    39.

Преправка ветробранa, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 140)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:    (ВОЗИЛА - 188)

 


    41.

Два сигурносна троугла морају постојати у:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 208)

 


    42.

Две опреме за пружање прве помоћи величине „В“ морају постојати:    (ВОЗИЛА - 298)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је:    (ВОЗИЛА - 334)

 


    44.

Брзина кретања аутобусa који поред уграђених седишта има и одређена места за стајање, на путу ван насеља, ограничена је на:

    (ПРАВИЛА - 367)

 


    45.

Прикључно возило у коме се превозе путници може бити придодато:    (ПРАВИЛА - 572)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије DЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији D и прикључно возило:    (ВОЗАЧИ - 82)

 


    47.

Возач аутобуса, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 88)

 


    48.

Дневно време управљања возача аутобуса и тролејбуса, у јавном градском превозу путника, може бити највише:    (ВОЗАЧИ - 129)

 


    49.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-141)

 


    50.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-151)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак