Д.О.О Еуро Старт - Тест 9 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 9)

 


    2.

Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 64)

 


    3.

Скуп возила је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 120)

 


    4.

Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 9)

 


    5.

Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописно укључује у саобраћај са стајалишта:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 45)

 


    6.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 246)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 245)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 194)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 9)

 


    10.

У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 58)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 108)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 158)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 208)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 258)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 308)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 408)

 


    17.

На заустављеном возилу дозвољено је отварати врата:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 458)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 508)

 


    19.

Пре него што напусти паркирано возило возач мора да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 558)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 609)

 


    21.

Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 658)

 


    22.

Возило под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 708)

 


    23.

Возач возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 758)

 


    24.

Саобраћајни знакови су:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 9)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 60)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 112)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 164)

 


    28.

w

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 216)

 


    29.

У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 268)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 320)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 372)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак−жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 424)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови означени бројем:
(три тачна одговора):


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 476)

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C1 и C може да управља у саобраћају на путу тим возилима и када им је придодато прикључно возило:    (ВОЗАЧИ - 78)

 


    35.

Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 97)

 


    36.

Пуни недељни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје најмање:    (ВОЗАЧИ - 132)

 


    37.

За време управљања возилом возач код себе:    (ВОЗИЛА - 12)

 


    38.

Највећа дозвољена ширина теретних и прикључних возила, са надограђеном хладњачом чији је зид дебљине преко 45 mm, износи:    (ВОЗИЛА - 224)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 76)

 


    40.

Табла за означавање спорих возила поставља се, врхом засеченог троугла окренутим на горе и основицом паралелном са површином коловоза, на:    (ВОЗИЛА - 128)

 


    41.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 179)

 


    42.

Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да наноси штету путу и објектима на путу?    (ВОЗИЛА - 311)

 


    43.

Превоз лица у прикључном возилу за становање (камп приколица):    (ВОЗИЛА - 353)

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића, евидентирање тачног времена од стране возача:    (ВОЗАЧИ-182)

 


    45.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање презимена и имена возача, од стране возача:    (ВОЗАЧИ-181)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Члан вишечлане посаде, време проведено на седишту или лежају у возилу док возилом управља други члан посаде своје активности евидентира стављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-180)

 


    47.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о марки и типу возила од стране возача:    (ВОЗАЧИ-183)

 


    48.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази:    (ВОЗИЛА 256)

 


    49.

Највећа дозвољена дужина скупа возила намењеног за превоз контенера или возила износи:    (ВОЗИЛА-223)

 


    50.

Терет у расутом стању, не мора да буде прекривен када се на путу превози:    (ВОЗИЛА-318)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак