Д.О.О Еуро Старт - Тест 8 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 8)

 


    2.

Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 63)

 


    3.

Теретно возило је приказано на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 119)

 


    4.

Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 8)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 47)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено заустављање    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 145)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 147)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

За време вожње возач може користити телефон    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 46)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 8)

 


    10.

Светлоодбојни прслук се мора налазити у:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 57)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 107)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 157)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 207)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 257)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)


 

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 307)

 


    16.

Возач возила које се са земљаног пута укључује на пут са савременим коловозним застором:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 407)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици непрописно су паркирана возила означена бројем:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 457)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила на тротоару:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 507)

 


    19.

Возач је дужан да носи светлоодбојни прслук када се налази на коловозу, ван свог возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 557)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 608)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 657)

 


    22.

Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 707)

 


    23.

Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која се крећу иза њега, остали учесници у саобраћају:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 757)

 


    24.

Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 8)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 59)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 111)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 163)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 215)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 267)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 319)

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 371)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по хоризонталној оси, једно поред другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 423)

 


    33.

Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 475)

 


    34.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусa, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 10 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута, мора направити паузу од најмање:    (ВОЗАЧИ - 163)

 


    35.

Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:    (ВОЗАЧИ - 96)

 


    36.

Скраћени недељни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје:    (ВОЗАЧИ - 133)

 


    37.

На возилима за превоз опасног терета граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од:    (ВОЗИЛА - 10)

 


    38.

Возило мора бити оптерећено тако да:    (ВОЗИЛА - 56)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 75)

 


    40.

Ознака спорих возила мора бити постављена на:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 127)

 


    41.

Пнеуматици на возилу:    (ВОЗИЛА - 178)

 


    42.

Терет на возилу у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 310)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици, највећа дозвољена брзина кретања возила је:


    (ВОЗИЛА - 363)

 


    44.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ-176)

 


    45.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 10 минута након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута    (ВОЗАЧИ-158)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Картица возача за дигитални тахограф омогућава чување података о активностима возача најмање за текући дан и претходних    (ВОЗАЧИ-195)

 


    47.

Возач који започне дневно време управљања на возилу у којем је уграђен дигитални тахограф и настави управљање возилом у којем је уграђен аналогни тахограф    (ВОЗАЧИ-214)

 


    48.

Највећа дозвољена дужина теретног возила са приколицом износи:    (ВОЗИЛА 222)

 


    49.

Скуп возила који чине двоосовински тегљач и троосовинска полуприколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази    (ВОЗИЛА-240)

 


    50.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-251)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак