Д.О.О Еуро Старт - Тест 7 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Свако физичко лице власник, односно корисник возила:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 7)

 


    2.

Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 62)

 


    3.

Моторно возило, са електричним погоном, намењено за извођење одређених радова, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 118)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 7)

 


    5.

Боја ознака на коловозу, по правилу, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 305)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 359)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 195)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 197)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 7)

 


    10.

Светлоодбојни прслук се мора налазити у:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 56)

 


    11.

На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 106)

 


    12.

Возач не сме да врши полукружно окретање возила:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 156)

 


    13.

Возач претицаног возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 206)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу означеног путничког возила претицање теретног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 256)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 306)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 406)

 


    17.

Приликом паркирања возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 456)

 


    18.

Када је саобраћајном сигнализацијом дозвољено заустављање или паркирање возила на тротоару, ширина слободног пролаза за пешаке, који није уз ивицу коловоза, мора бити најмање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 506)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу ван насеља:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 556)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 607)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 656)

 


    22.

Возила која врше пратњу возила под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 706)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 756)

 


    24.

Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 7)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 58)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 110)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 162)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 214)

 


    29.

Допунска табла се поставља:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 266)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 318)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 370)

 


    32.

Бројчана ознака на светлосном саобраћајном знаку приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 422)

 


    33.

Сигнална табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 474)

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије C1Е сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији В и прикључно возило, ако:    (ВОЗАЧИ - 74)

 


    35.

Возач возила категорије А, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 95)

 


    36.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора направити паузу у трајању од најмање 45 минута најкасније након:    (ВОЗАЧИ - 134)

 


    37.

Рок важења регистрационе налепнице је:    (ВОЗИЛА - 8)

 


    38.

Ако се из произвођачке таблице вучног возила не може утврдити укупна маса прикључног возила које може вући то вучно возило, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од:    (ВОЗИЛА - 55)

 


    39.

Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 74)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 126)

 


    41.

Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:
(три тачна одговора):
    (ВОЗИЛА - 177)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 309)

 


    43.

Слика приказује:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 167)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Време одмора и управљања возача моторних возила којим се обавља међународни превоз уређено је:    (ВОЗАЧИ-146)

 


    45.

Тахографски листић може да се користи:    (ВОЗАЧИ-173)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио две паузе од по 20 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута, мора направити паузу од најмање:    (ВОЗАЧИ-161)

 


    47.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ-174)

 


    48.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-249)

 


    49.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ 175)

 


    50.

Највећа дозвољена дужина тегљача са полуприколицом износи:    (ВОЗИЛА 221)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак