Д.О.О Еуро Старт - Тест 5 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 5)

 


    2.

Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 60)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 116)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 5)

 


    5.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 356)

 


    6.

Ознаке на коловозу се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 307)

 


    7.

Боја ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска стајалишта, такси возила, полиција и др.) је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 304)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    9.

У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 5)

 


    10.

На седиштима за које је уграђен ваздушни јастук:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 54)

 


    11.

На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 104)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 154)

 


    13.

Возач коме је дат знак за претицање дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 204)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 254)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 304)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 404)

 


    17.

На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 454)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 504)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 554)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 605)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 654)

 


    22.

Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило на аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 704)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 754)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају са:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 5)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 56)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 108)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 160)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 212)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 264)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 316)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 368)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 420)

 


    33.

Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:

 

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 472)

 


    34.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 20 минута и паузу од 25 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 159)

 


    35.

Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 90)

 


    36.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса уместо паузе од најмање 45 минута, може направити више пауза распоређених током вожње тако да време управљања не сме бити дуже од 4 сата и 30 минута и да:    (ВОЗАЧИ - 137)

 


    37.

Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:    (ВОЗИЛА - 6)

 


    38.

Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност:    (ВОЗИЛА - 53)

 


    39.

Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:    (ВОЗИЛА - 71)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 124)

 


    41.

Запречна табла поставља се на:    (ВОЗИЛА - 130)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 306)

 


    43.

Возач сме започети кретање возила:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 365)

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C сме да управља у саобраћају на путу
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ-77)

 


    45.

Тахографски листићи који се користе    (ВОЗАЧИ-171)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Када се, код вишечлане посаде, мења возач који управља возилом са уграђеним дигиталним тахографом, возачи    (ВОЗАЧИ-197)

 


    47.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање податка о називу и седишту власника возила, од стране возача: брзине обављају се:    (ВОЗАЧИ-215)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 12.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА-330)

 


    49.

Брзина кретања теретног моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 7.500 kg на путу ван насеља, осим на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА-357)

 


    50.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-785)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак