Д.О.О Еуро Старт - Тест 45 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 170)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 61)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ 182)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возилае    (ПРАВИЛА 48)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА 444)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад:

    (ПРАВИЛА 445)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

На путу на коме су коловозне траке физички одвојене

    (ПРАВИЛА 495)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

На путу ван насеља, као и на путу у насељу ноћу или у условима смањене видљивости када је место на коме се возило зауставља недовољно осветљено, возач је дужан    (ПРАВИЛА 544)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 545)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 97)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 144)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 194)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 245)

 


    15.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 246)

 


    16.

Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописно укључује у саобраћај са стајалишта:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 45)

 


    17.

За време вожње возач може користити телефон    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 46)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 147)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено заустављање    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 145)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 47)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 197)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 195)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 359)

 


    24.

Боја ознака на коловозу, по правилу, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 305)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 253)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 203)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 252)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 255)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    30.

Боја ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска стајалишта, такси возила, полиција и др.) је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 304)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Ознаке на коловозу могу бити изведене као:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 307)

 


    32.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 356)

 


    33.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 357)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити најближој полицијској управи:    (ВОЗАЧИ - 209)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-408)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-411)

 


    37.

Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 460)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Возач сме започети кретање возила:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 365)

 


    39.

Знак полицијског службеника − хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком и кружно кретање подлактице и шаке, приказан на слици, означава да

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 500)

 


    40.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 520)

 


    42.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 522)

 


    43.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 524)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 238)

 


    45.

Скуп возила који чине троосовинско моторно возило и двоосовинска или троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 239)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање које прелази 1,3 m, и не прелази 1,4 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 258)

 


    47.

Возач теретног возила или скупа возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, који након 4 сата и 30 минута управљања возилом не направи прописану паузу, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ - 58)

 


    48.

Возач теретног возила или скупа возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, који благовремено не започне са коришћењем недељног одмора, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ - 64)

 


    49.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 20.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-329)

 


    50.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА-335)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак