Д.О.О Еуро Старт - Тест 44 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 169)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 60)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу који управља возилом након истека рока важења регистрационе налепнице, заштитна мера забране управљања моторним возилом


    (ПОСЛЕДИЦЕ 181)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је    (ПРАВИЛА 49)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

    (ПРАВИЛА 443)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

На месту на коме би заустављено, односно паркирано возило, угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака:    (ПРАВИЛА 446)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА 493)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче
    (ПРАВИЛА 543)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Знак за обележавање возила којим се врши организован превоз деце је означен бројем


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 44)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У случају застоја саобраћаја на путу са физичким одвојеним коловозним тракама, возачи су увек дужни да заузимањем положаја уз десну, односно леву ивицу саобраћајне траке, оставе слободан простор намењен да у случају потребе омогуће пролаз:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 96)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Кретање возила уназад у тунелу    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 143)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 193)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 244)

 


    15.

Возач сме возилом да врши претицање:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 247)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 546)

 


    17.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 743)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 146)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 148)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, прописан положај су заузела возила означена бројем
(два тачна одговора)

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 98)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 196)

 


    22.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 198)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 358)

 


    24.

Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 306)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 254)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 202)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 204)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 251)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    30.

Ознакама на коловозу се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 303)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 308)

 


    32.

Ознака на коловозу приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 355)

 


    33.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 360)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Да ли је возач који управља возилом којим се обавља међународни друмски превоз, дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу?


    (ВОЗАЧИ - 170)

 


    35.

У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-407)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-412)

 


    37.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 459)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Врата возила
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 364)

 


    39.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 464)

 


    40.

Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да::
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 510)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 511)

 


    42.

Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 462)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 410)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Возач теретног возила или скупа возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, који има дневно време управљања дуже од дозвољеног, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ - 56)

 


    45.

Возач који управља возилом који уграђени тахограф не користи на прoписан начин, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ - 99)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Брзина кретања теретног моторног возила чија највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 350)

 


    47.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 363)

 


    48.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 10 минута и паузу од 35 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ-160)

 


    49.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 20 минута након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 164)

 


    50.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ-201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак