Д.О.О Еуро Старт - Тест 43 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешачко острво је на слици означено бројем


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 168)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Возило прописно паркирано на паркинг месту    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 59)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу који се не заустави пред прелазом пута преко железничке пруге када им је светлосним саобраћајним знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу без браника забрањен пролаз, заштитна мера забране управљања моторним возилом


    (ПОСЛЕДИЦЕ 180)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

У ситуацији приказаној на слици обилажење возила које се зауставило ради пропуштања пешака:
    (ПРАВИЛА 299)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА 442)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који је возило зауставио на шинама, због неисправности, дужан је да:    (ПРАВИЛА 447)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, на стајалишту возила јавног градског превоза:

    (ПРАВИЛА 492)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици паркирање или заустављање возила

    (ПРАВИЛА 497)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче
    (ПРАВИЛА 542)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Знак приказан на слици означава

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 43)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 95)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 142)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 192)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 243)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 248)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 547)

 


    17.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 694)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 742)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 99)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 149)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 199)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 150)

 


    24.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 514)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да:
(три тачна одговора)

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 516)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 201)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 205)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 250)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 257)

 


    30.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 302)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 309)

 


    32.

Натпис приказан на слици („BUS”) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 354)

 


    33.

Натпис приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 361)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ - 145)

 


    35.

У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-406)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-413)

 


    37.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 458)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи, највећа дозвољена брзина кретања возила је:
    (ВОЗИЛА - 362)

 


    39.

Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 465)

 


    40.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 509)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 512)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 461)

 


    43.

Опрема приказана на слици („Запречно уже“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 463)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 334)

 


    45.

Брзина кретања теретног моторног возила чија највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg на путу ван насеља, осим на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 347)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Брзина кретања теретног возила са прикључним возилом на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 359)

 


    47.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 5.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА - 365)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 3.500 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 783)

 


    49.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-141)

 


    50.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-151)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак