Д.О.О Еуро Старт - Тест 42 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Слика приказује:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 167)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Возачу коме возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије за поједине врсте возила (дужина, ширина и висина), заштитна мера забране управљања моторним возилом


    (ПОСЛЕДИЦЕ 179)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

    (ПРАВИЛА 298)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

    (ПРАВИЛА 441)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да:


    (ПРАВИЛА 448)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило:
    (ПРАВИЛА 491)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА 498)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Када је возило зауставио на коловозу на таквом месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да уоче возило, возач је дужан:    (ПРАВИЛА 541)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач возила за организован превоз деце које је заустављено ради њиховог уласка, односно изласка, мора:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 42)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 94)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Кретање возила уназад при смањеној видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 141)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила, претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 191)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 242)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 249)

 


    16.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу ван насеља не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 548)

 


    17.

У моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 593)

 


    18.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора да износи    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 595)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања морају се кретати возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 693)

 


    20.

На мотопуту    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 695)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 741)

 


    22.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о::
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 744)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 149)

 


    24.

Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 513)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на дисплеју у виду променљиве поруке, значи за возача возила које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 515)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 200)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 206)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 249)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 258)

 


    30.

Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 301)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 310)

 


    32.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 353)

 


    33.

Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 362)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ - 140)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-405)

 


    36.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-414)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 457)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Да би се лица превозила на спољним деловима возила и прикључног возила морају бити истовремено испуњени следећи услови:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 361)

 


    39.

Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 466)

 


    40.

Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да::    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 508)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 517)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 519)

 


    43.

Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 521)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Возач који започне дневно време управљања на возилу у којем је уграђен аналогни тахограф и настави управљање возилом у којем је уграђен дигитални тахограф:    (ВОЗАЧИ-212)

 


    45.

Контрола усклађености брзине, одређене граничником брзине и вредности брзине уписане на информативној налепници, се врши:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 213 )

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

У аналогном тахографу који има могућност евидентирања података за два члана посаде, за евидентирање својих активности возачи користе:    (ВОЗАЧИ-179)

 


    47.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, завршио дневни одмор у 08:00 часова, наредни дневни одмор мора да заврши најкасније у:    (ВОЗАЧИ-166)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 8.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 332)

 


    49.

Брзина кретања теретног моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 7.500 kg, на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 358)

 


    50.

У ситуацији приказаној на слици, скуп возила које прелази прописане димензије:

    (ПРАВИЛА - 766)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак