Д.О.О Еуро Старт - Тест 41 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 166)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 457)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 297)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 440)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 449)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возило
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 490)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 499)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 540)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици, возач белог путничког возила које наилази из супротног смера:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 41)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 93)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на непрегледном делу пута кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Претицање се врши са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 190)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 241)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 290)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 549)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици неисправно моторно возило које се вуче:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 592)

 


    18.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче помоћу круте везе::


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 596)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања, морају се кретати возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 692)

 


    20.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 696)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 740)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 745)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 148)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 151)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 155)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 199)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 207)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 248)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 259)

 


    30.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 300)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 311)

 


    32.

Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 352)

 


    33.

Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 363)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса уместо паузе од најмање 45 минута, може направити више пауза распоређених током вожње тако да време управљања не сме бити дуже од 4 сата и 30 минута и да    (ВОЗАЧИ - 137)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 404)

 


    36.

Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 415)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 456)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


    39.

Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 467)

 


    40.

Више узастопних кратких звиждука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 507)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)

 


    42.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 520)

 


    43.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 522)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Недељно време управљања теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, у међународном друмском превозу може бити највише:
    (ВОЗАЧИ - 208)

 


    45.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, који је члан вишечлане посаде, мора да искористи нови дневни одмор у трајању од најмање 9 часова, након завршетка дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ - 209)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Време проведено у пратњи возила које се превози трајектом или возом, возач евидентира постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ - 210)

 


    47.

Време у којем возач отклањања неисправности уређаја или делова возила, евидентира се постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ - 211)

 


    48.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и двоосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 237)

 


    49.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 255)

 


    50.

Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључним возилима чија:    (ВОЗИЛА - 285)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак