Д.О.О Еуро Старт - Тест 4 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 4)

 


    2.

Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 59)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 115)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 4)

 


    5.

Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 411)

 


    6.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 408)

 


    7.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити:    (ВОЗАЧИ - 209)

 


    8.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 357)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 4)

 


    10.

Сигурносни појасеви се употребљавају у циљу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 53)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 103)

 


    12.

Кретање возила уназад на прелазу преко железничке пруге :    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 153)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 203)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 253)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 303)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, при полукружном окретању:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 403)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 453)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 503)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 553)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 604)

 


    21.

Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 653)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици на мотопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 703)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 753)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 4)

 


    25.

Наредба изражена саобраћајним знаком изричите наредбе важи од:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 55)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 107)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 159)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 211)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 263)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 315)

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 367)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 419)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означени бројем:
(два тачна одговора):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 471)

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C1 сме да управља у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 71)

 


    35.

Возач моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 89)

 


    36.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ - 140)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 5)

 


    38.

Највећа дозвољена висина моторних возила износи:    (ВОЗИЛА - 51)

 


    39.

Прикључна возила чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t:    (ВОЗИЛА - 68)

 


    40.

Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:


    (ВОЗИЛА - 123)

 


    41.

У случају прекида везе између вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса не прелази 1,5 t, a не постоји уређај који аутоматски активира радно кочење прикључног возила:    (ВОЗИЛА - 70)

 


    42.

У саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 305)

 


    43.

Врата возила:
(два тачна одговора):
    (ВОЗИЛА - 364)

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C1 може да управља у саобраћају на путу тим возилима и када им је придодато прикључно возило    (ВОЗАЧИ-72)

 


    45.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, најкасније 30 сати након завршетка претходног дневног или недељног одмора, сваки од њих мора да искористи дневни одмор у трајању од најмање:    (ВОЗАЧИ-142)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач који управља возилом са уграђеним аналогним тахографом, за могућу потребу замене листића, дужан је да има    (ВОЗАЧИ-172)

 


    47.

Возач који управља возилом са уграђеним дигиталним тахографом    (ВОЗАЧИ-192)

 


    48.

Највећа дозвољена укупна маса теретног возила износи:    (ВОЗИЛА-227)

 


    49.

Запречна табла поставља се на:
(два тачна одговора):

    (ВОЗИЛА-129)

 


    50.

Двоосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази    (ВОЗИЛА-232)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак