Д.О.О Еуро Старт - Тест 39 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, je:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 39)

 


    2.

Збир масе возила и носивости возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 52)

 


    3.

Моторно возило намењено за превоз терета, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW и чија је маса 500 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 94)

 


    4.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 4 kW и чија је маса 400 kg, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 100)

 


    5.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 106)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 39)

 


    7.

Возач возила који користи дуга светла на путу са осветљеном уличном расветом, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 132)

 


    8.

Возач који не укључи све показиваче правца када се на јавном путу креће уназад, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 151)

 


    9.

Возачу коме возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије за поједине врсте возила (дужина, ширина и висина), заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (Последице непоштовања прописа 179)

 


    10.

Раскрсница је:    (Основе 157)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 39)

 


    12.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 90)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 138)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 188)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 239)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 288)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 399)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 747)

 


    19.

Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 438)

 


    20.

На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 488)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 538)

 


    22.

На моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 590)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици одстојање између вучног и вученог моторног возила које се вуче ужетом мора да износи:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 598)

 


    24.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза морају да користе возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 689)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 698)

 


    26.

Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 738)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 40)

 


    28.

Пешачки прелаз на слици је означен бројем:


    (Основе 163)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 90)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 99)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 103)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 142)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 146)

 


    34.

Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 505)

 


    35.

Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње


    (Основе 169)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 194)

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 246)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 298)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 350)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 402)

 


    41.

Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 454)

 


    42.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ - 141)

 


    43.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

 


    44.

Возач може картицу возача извадити из дигиталног тахографа:    (ВОЗАЧИ-200)

 


    45.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ - 201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Током периода у коме је дигитални тахограф ван употребе, односно неисправан, све податке о активностима возача које дигитални тахограф више не евидентира или не штампа на исправан начин, возач је дужан да бележи:    (ВОЗАЧИ-202)

 


    47.

Дигитални тахограф уграђен у возило може да се употребљава, односно користи само ако је спроведен поступак прегледа у радионици, и то у року од:    (ВОЗАЧИ-203)

 


    48.

Троосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-233)

 


    49.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање до 1,3 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-257)

 


    50.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ВОЗИЛА-320)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак