Д.О.О Еуро Старт - Тест 38 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 38)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Разлика највеће дозвољене масе и масе возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 51)

 


    3.

Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 362)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ - 140)

 


    5.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 405)

 


    6.

Ако возач возила које се креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено, не поступи по наредби да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 38)

 


    7.

Возач који започне дневно време управљања на возилу у којем је уграђен аналогни тахограф и настави управљање возилом у којем је уграђен дигитални тахограф:    (ВОЗАЧИ - 212)

 


    8.

Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 156)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 521)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 16 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 111)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 38)

 


    12.

Возач је дужан да се по путу креће:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 88)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Кретање возилом уназад дозвољено је искључиво на кратком делу пута    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 137)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 187)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на путу са три саобраћајне траке по клизавом коловозу, претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 238)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици (црвено возило скреће на раскрсници улево), возачу жутог возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 287)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 398)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици претицање које врши возило полиције
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 748)

 


    19.

Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 437)

 


    20.

Возач сме да заустави или паркира возило испред и иза ознаке на коловозу којом је стајалиште возила јавног саобраћаја означено, на удаљености већој од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 487)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Када је принуђен да возило заустави на коловозу на месту на којем је забрањено заустављање или паркирање возила, возач је дужан    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 537)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 589)

 


    23.

ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 533)

 


    24.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза морају да користе возачи    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 688)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 699)

 


    26.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза могу се употребљавати само    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 737)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 39)

 


    28.

Пешачки прелаз на слици је означен бројем:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 162)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 89)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 98)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 102)

 


    32.

У циљу пружања учесницима у саобраћају претходних обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдних обавештења о правцу кретања, као и означавања објеката, терена, улица или делова пута на које се односе, постављају се    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 141)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима
(два тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 150)

 


    34.

Полицијски службеник прописане знаке којима се наређује заустављање возила    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 504)

 


    35.

Пешачко острво је на слици означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 168)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 193)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 245)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 297)

 


    39.

Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 349)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 401)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 453)

 


    42.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије CЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији C и прикључно возило:    (ВОЗАЧИ - 79)

 


    43.

Највећа дозвољена дужина моторног возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg, износи:    (ВОЗИЛА - 43)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Дигитални тахограф може да меморише податке за најмање:    (ВОЗАЧИ - 196)

 


    45.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио две паузе од по 20 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута, мора направити паузу од најмање:    (ВОЗАЧИ - 165)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Ако се картица возача за дигитални тахограф оштети, возач је дужан да штампа и прилoжи уз оштећену картицу:    (ВОЗАЧИ - 198)

 


    47.

Ако је картица возача оштећена, неисправна или је нестала (изгубљена или украдена), возач је дужан да на дневном испису са дигиталног тахографа, по завршетку времена управљања, евидентира:
(три тачна одговора):    (ВОЗАЧИ - 199)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 12.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 331)

 


    49.

Возач теретног возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 362)

 


    50.

На мотопуту ван насеља, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 15.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА - 782)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак