Д.О.О Еуро Старт - Тест 36 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 36)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 49)

 


    3.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 206)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 249)

 


    5.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 258)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)>

    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 36)

 


    7.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 8.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 332)

 


    8.

Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 154)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, завршио дневни одмор у 08:00 часова, наредни дневни одмор мора да заврши најкасније у:    (ВОЗАЧИ - 166)

 


    10.

Путничко возило је приказано на слици број:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 109)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 36)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 85)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Возач возила које скреће удесно:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 135)

 


    14.

У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 185)

 


    15.

На путу са по једном саобраћајном траком по смеру претицање или обилажење није дозвољено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 236)

 


    16.

Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 285)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 396)

 


    18.

Возило са првенством пролаза може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 735)

 


    19.

Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 435)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 485)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На површинама на којима је саобраћајном сигнализацијом забрањен саобраћај возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 535)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 587)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 795)

 


    24.

Зауставном траком кретање возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 685)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 648)

 


    26.

Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 797)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 37)

 


    28.

Паркиралиште је на слици означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 160)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 96)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 50)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 139)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:
(два тачна одговора)

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 147)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 502)

 


    35.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 166)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 191)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 243)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 295)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 347)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 399)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 451)

 


    42.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 77)

 


    43.

Контролни технички преглед врши се:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 41)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о стању на одометру од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 184)

 


    45.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ - 177)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање податка о називу и седишту власника возила, од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 186)

 


    47.

Приликом завршетка дневног времена управљања, на тахографском листићу од стране возача се евидентирају подаци о:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 187)

 


    48.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати на аутопуту, брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 361)

 


    49.

Возач теретног возила највеће дозвољене масе 10.000 kg, у ситуацији приказаној на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 344)

 


    50.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg смеју да користе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 686)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак