Д.О.О Еуро Старт - Тест 36 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 36)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 49)

 


    3.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 91)

 


    4.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 97)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 12 kW, чија је маса 380 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 103)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)>

    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 36)

 


    7.

Возач који управља теретним возилом у саобраћају на путу које вуче прикључно возило за трактором, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 129)

 


    8.

Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:


    (Основе 154)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Возачу, који након истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице управља возилом пре него што је на редовном шестомесечном техничком прегледу утврђено да је возило технички исправно, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (Последице непоштовања прописа 175)

 


    10.

Путничко возило је приказано на слици број:

    (Основе 109)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 36)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 85)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Возач возила које скреће удесно:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 135)

 


    14.

У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 185)

 


    15.

На путу са по једном саобраћајном траком по смеру претицање или обилажење није дозвољено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 236)

 


    16.

Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 285)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 396)

 


    18.

Возило са првенством пролаза може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 735)

 


    19.

Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 435)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 485)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На површинама на којима је саобраћајном сигнализацијом забрањен саобраћај возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 535)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 587)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 795)

 


    24.

Зауставном траком кретање возила    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 685)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 648)

 


    26.

Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 797)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 37)

 


    28.

Паркиралиште је на слици означено бројем:


    (Основе 160)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 87)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 96)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (Сигнализација 50)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 139)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:
(два тачна одговора)

    (Основе 147)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 502)

 


    35.

Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:


    (Основе 166)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 191)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 243)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 295)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 347)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 399)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 451)

 


    42.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 77)

 


    43.

Контролни технички преглед врши се:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 41)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о стању на одометру од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 184)

 


    45.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ - 177)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање податка о називу и седишту власника возила, од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 186)

 


    47.

Приликом завршетка дневног времена управљања, на тахографском листићу од стране возача се евидентирају подаци о:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 187)

 


    48.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати на аутопуту, брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 361)

 


    49.

Возач теретног возила највеће дозвољене масе 10.000 kg, у ситуацији приказаној на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 344)

 


    50.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg смеју да користе:    (ПРАВИЛА - 686)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак