Д.О.О Еуро Старт - Тест 34 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 34)

 


    2.

Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 47)

 


    3.

Највећа маса оптерећеног возила, односно скупа возила, коју је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 55)

 


    4.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 89)

 


    5.

Коловозна трака је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 145)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 34)

 


    7.

Учесник саобраћајне незгоде, у којој је неко од учесника претрпео материјалну штету и захтева вршење увиђаја, који не остане на месту саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 43)

 


    8.

Возач који паркира возило на тротоару, када то није дозвољено саобраћајном сигнализацијом, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 126)

 


    9.

Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења више од шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:


    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 173)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 34)

 


    11.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 83)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 133)

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 183)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 234)

 


    15.

Непосредно испред раскрснице са кружним током саобраћаја:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 283)

 


    16.

Брзина кретања моторног возила које вуче прикључно возило за становање (караван), на путу ван насеља ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 342)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)

 


    18.

Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 433)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 483)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 533)

 


    21.

Када се моторно возило вуче, лице које управља вученим возилом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 585)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 646)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 683)

 


    24.

Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 733)

 


    25.

Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 793)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 35)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 48)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 85)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 94)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 101)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 137)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 145)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 153)

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 189)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 197)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 241)

 


    37.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 293)

 


    38.

Ознака на коловозу означена на слици служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 345)

 


    39.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 397)

 


    40.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 449)

 


    41.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 499)

 


    42.

Возачку дозволу за управљање возилима категорије BЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:    (ВОЗАЧИ - 47)

 


    43.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:    (ВОЗИЛА - 39)

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића, евидентирање тачног времена од стране возача:    (ВОЗАЧИ-182)

 


    45.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање презимена и имена возача, од стране возача:    (ВОЗАЧИ-181)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Члан вишечлане посаде, време проведено на седишту или лежају у возилу док возилом управља други члан посаде своје активности евидентира стављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-180)

 


    47.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о марки и типу возила од стране возача:    (ВОЗАЧИ-183)

 


    48.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази:    (ВОЗИЛА 256)

 


    49.

Највећа дозвољена дужина скупа возила намењеног за превоз контенера или возила износи:    (ВОЗИЛА-223)

 


    50.

Терет у расутом стању, не мора да буде прекривен када се на путу превози:    (ВОЗИЛА-318)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак