Д.О.О Еуро Старт - Тест 32 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 32)

 


    2.

Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је::
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 45)

 


    3.

На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања морају се кретати возачи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 693)

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 143)

 


    5.

Трошкове мерења осовинског оптерећења сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 32)

 


    6.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 61)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 192)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 142)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 95)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Знак приказан на слици означава

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 43)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 542)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 32)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 81)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене броје:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 131)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 181)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 232)

 


    17.

После претицања или обилажења возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 281)

 


    18.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 340)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 392)

 


    20.

На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 431)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 481)

 


    22.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 531)

 


    23.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче моторно возило на коме је неисправан:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 583)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 644)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 681)

 


    26.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 731)

 


    27.

Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 791)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 33)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    30.

Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 83)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 92)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 135)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 187)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 239)

 


    35.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 291)

 


    36.

Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 343)

 


    37.

Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 395)

 


    38.

Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:
(три тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 447)

 


    39.

Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 498)

 


    40.

Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:    (ВОЗАЧИ - 35)

 


    41.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:    (ВОЗИЛА - 35)

 


    42.

На прикључном возилу ширине до 1,6 m:    (ВОЗИЛА - 105)

 


    43.

Браници на моторним возилима, који су најистуренији делови возила, морају бити уграђени и изведени најмање на предњој страни:    (ВОЗИЛА - 160)

 


    44.

Време одмора и управљања возача моторних возила којим се обавља међународни превоз уређено је:    (ВОЗАЧИ-146)

 


    45.

Тахографски листић може да се користи:    (ВОЗАЧИ-173)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио две паузе од по 20 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута, мора направити паузу од најмање:    (ВОЗАЧИ-161)

 


    47.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ-174)

 


    48.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-249)

 


    49.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ 175)

 


    50.

Највећа дозвољена дужина тегљача са полуприколицом износи:    (ВОЗИЛА 221)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак