Д.О.О Еуро Старт - Тест 31 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:




    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 31)

 


    2.

Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем:






    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 44)

 


    3.

Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора да износи



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 595)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)







    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 142)

 


    5.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења, односно укупне масе возила?:



    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 31)

 


    6.

Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:



    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 60)

 


    7.

На аутопуту:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 694)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 547)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици претицање





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 248)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 243)

 


    11.

Возач је дужан да обрати посебну пажњу на пешаке означене бројем:
(два тачна одговора):








    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 31)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 80)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 130)

 


    14.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 180)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 231)

 


    16.

Приликом извођења радње претицања возач који претиче дужан је да:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 280)

 


    17.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:






    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

 


    18.

На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 391)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 430)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 480)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 530)

 


    22.

Помоћу ужета није дозвољено да се вуче:
(два тачна одговора)






    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 582)

 


    23.

Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да):



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 643)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, возач се на аутопут укључује на прописан начин путањом означеном бројем:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 680)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 730)

 


    26.

Зона "30" је:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 790)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 32)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 82)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 134)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 186)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 238)

 


    33.

Допунска табла приказана на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 290)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 342)

 


    35.

Светлосни саобраћајни знак − зелено светло који даје семафор има значење:



    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 394)

 


    36.

Који саобраћајни знак, од знакова приказаних на слици, се поставља на врх табле за означавање врха разделног острва:
(два тачна одговора)








    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 446)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)

 


    38.

Казнени поени изречени возачу се бришу:



    (ВОЗАЧИ - 34)

 


    39.

Редовни шестомесечни технички преглед може се обавити најраније:



    (ВОЗИЛА - 34)

 


    40.

На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу ширине преко 1,6 m:



    (ВОЗИЛА - 104)

 


    41.

На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу:



    (ВОЗИЛА - 107)

 


    42.

Браници на моторним возилима, који су најистуренији делови возила, морају бити уграђени и изведени на предњој и задњој страни:



    (ВОЗИЛА - 159)

 


    43.

Четвороосовинско моторно возило са најмање две управљајуће осовине, може бити оптерећено тако да максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t, при чему његова укупна маса не прелази:



    (ВОЗИЛА - 235)

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије CЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији C и прикључно возило:



    (ВОЗАЧИ-79)

 


    45.

Недељно време управљања возача теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, не сме да буде дуже од:



    (ВОЗАЧИ-168)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:



    (ВОЗИЛА-141)

 


    47.

Највећа дозвољена укупна маса моторног возила износи:



    (ВОЗИЛА-226)

 


    48.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да осовинско оптерећење гоњене осовине у стању мировања на хоризонталној подлози не прелази:



    (ВОЗИЛА-245)

 


    49.

Да ли је возач који управља возилом којим се обавља међународни друмски превоз, дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу?


    (ВОЗАЧИ 170)

 


    50.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 10 минута и паузу од 35 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:



    (ВОЗАЧИ 157)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!



Вратити на почетак