Д.О.О Еуро Старт - Тест 3 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 3)

 


    2.

Возило је регистровано ако испуњава истовремено следеће услове:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 58)

 


    3.

Тролејбус је приказан на слици број:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 114)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 3)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Знак полицијског службеника − хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком и кружно кретање подлактице и шаке, приказан на слици, означава да

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 500)

 


    7.

Возач сме започети кретање возила:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 365)

 


    8.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају бити уграђена жута бочна светла за означавање када њихова:
исина прелази 2,8 метара

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 460)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да поступите по:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 3)

 


    10.

Безбедна подешеност наслона за главу подразумева да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 52)

 


    11.

На путу за саобраћај у оба смера, са физички одвојеним коловозним тракама возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 102)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 152)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу,пролажење са десне стране возила које се креће испред Вас левом саобраћајном траком:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 202)

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 252)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици обилажење површине на којој се саобраћај не одвија због радова на путу је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 302)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, када скрећете удесно на првом излазу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 402)

 


    17.

Уколико се уз десну ивицу коловоза налазе трамвајске или друге шине:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 452)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, возачу плавог возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 502)

 


    19.

Када је на коловозу заустављена колона моторних возила, на прописаном одстојању од последњег возила у колони:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 552)

 


    20.

Вучење натовареног теретног возила са прикључним возилом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 602)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 652)

 


    22.

На мотопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 702)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 752)

 


    24.

Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 3)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 54)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 106)

 


    27.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу::
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 158)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 210)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 262)

 


    30.

Линија водиља је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 314)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 366)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица, приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 418)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици на путу са двосмерним саобраћајем,прописно је паркирано возило означено бројем

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 470)

 


    34.

Возачку дозволу за управљање моторним возилима категорије C1 и C могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:    (ВОЗАЧИ - 52)

 


    35.

Под дејством алкохола је возач код којег је садржај алкохола у крви (утврђен анализом одговарајућег узорка крви или средствима или апаратима за мерење алкохолисаности) већи од:    (ВОЗАЧИ - 87)

 


    36.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити :    (ВОЗАЧИ - 209)

 


    37.

Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице:    (ВОЗИЛА - 4)

 


    38.

Највећа дозвољена ширина моторног возила износи:    (ВОЗИЛА - 49)

 


    39.

Прикључна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 0,75 t:    (ВОЗИЛА - 62)

 


    40.

Резервни точак:    (ВОЗИЛА - 122)

 


    41.

Дубина газећег слоја пнеуматика на возилима, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким возилима, мора бити:    (ВОЗИЛА - 195)

 


    42.

У саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 304)

 


    43.

Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи, највећа дозвољена брзина кретања возила је:
    (ВОЗИЛА - 362)

 


    44.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, у возилу изван базе возила, које је опремљено одговарајућим лежајем, када је возило у стању мировања, возач може да користи:    (ВОЗАЧИ-155)

 


    45.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, смењују најмање два возача, сваки од њих дневни одмор:    (ВОЗАЧИ-144)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач возила којим се обавља међународни друмски превоз је дужан да на захтев надлежног органа да на увид тахографске листиће са свим писаним забелешкама, односно исписе из дигиталног тахографа и картицу возача уколико је поседује, као и потврде о одсуствовању возача за текући дан и претходних:    (ВОЗАЧИ-169)

 


    47.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф,евидентирање података о датуму и месту, од стране возача:    (ВОЗАЧИ-185)

 


    48.

Време проведено у пратњи возила које се превози трајектом или возом, возач евидентира постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку:    (ВОЗАЧИ-210)

 


    49.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 20.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-329)

 


    50.

На аутопуту са две саобраћајне траке, намењене за саобраћај возила у једном смеру, возачи теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, смеју да користе    (ПРАВИЛА-690)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак