Д.О.О Еуро Старт - Тест 29 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 249)

 


    3.

Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возило може бити упућено на мерења осовинског оптерећења када:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да:
(три тачна одговора)

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 516)

 


    7.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 514)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 150)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 199)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 128)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 178)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 229)

 


    15.

Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 278)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 338)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 428)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 478)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 528)

 


    20.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу ван насеља не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 548)

 


    21.

Аутопутем и мотопутем не смеју се кретати:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 678)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 728)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућом саобраћајном сигнализацијом је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 788)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 389)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 641)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 30)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 80)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 132)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 184)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 236)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 288)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 340)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Стрелице“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 392)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:    (ВОЗАЧИ - 30)

 


    35.

Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 42)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици представља:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 444)

 


    37.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:    (ВОЗИЛА - 32)

 


    39.

Путничка и теретна возила и аутобуси који поред места за седење немају места за стајање, који су произведени, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:    (ВОЗИЛА - 163)

 


    40.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 121)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и тракторима::    (ВОЗИЛА - 110)

 


    42.

Браве на вратима возила, која су први пут регистрована након 1. јануара 1987. године, морају бити:    (ВОЗИЛА - 157)

 


    43.

Запречна табла поставља се на:    (ВОЗИЛА - 130)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C1 може да управља у саобраћају на путу тим возилима и када им је придодато прикључно возило    (ВОЗАЧИ-72)

 


    45.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, најкасније 30 сати након завршетка претходног дневног или недељног одмора, сваки од њих мора да искористи дневни одмор у трајању од најмање:    (ВОЗАЧИ-142)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач који управља возилом са уграђеним аналогним тахографом, за могућу потребу замене листића, дужан је да има    (ВОЗАЧИ-172)

 


    47.

Возач који управља возилом са уграђеним дигиталним тахографом    (ВОЗАЧИ-192)

 


    48.

Највећа дозвољена укупна маса теретног возила износи:    (ВОЗИЛА-227)

 


    49.

Запречна табла поставља се на:
(два тачна одговора):

    (ВОЗИЛА-129)

 


    50.

Двоосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази    (ВОЗИЛА-232)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак