Д.О.О Еуро Старт - Тест 27 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Кретање возила уназад при смањеној видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 141)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 138)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа? :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 56)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Натпис приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 361)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Натпис приказан на слици („BUS”) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 354)

 


    8.

Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 309)

 


    9.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 302)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила, претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 191)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 126)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 176)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици непрописно претицање врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 227)

 


    15.

Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 276)

 


    16.

Возач скупа возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 336)

 


    17.

0
У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 426)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 476)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 526)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 578)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 676)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 726)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 786)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 387)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 637)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 28)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 130)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 182)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 234)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 286)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 338)

 


    33.

Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 390)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији:    (ВОЗАЧИ - 28)

 


    35.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије C1Е сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији C1 и прикључно возило, ако:    (ВОЗАЧИ - 73)

 


    36.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, који је члан вишечлане посаде, у року од 30 часова након завршетка дневног или недељног одмора, мора да искористи нови дневни одмор у трајању од:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 442)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Свако поједино возило једнозначно је одређено:    (ВОЗИЛА - 30)

 


    39.

Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи    (ВОЗИЛА - 44)

 


    40.

Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 100)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова:    (ВОЗИЛА - 112)

 


    42.

Ако је возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, завршио дневни одмор у 08:00 часова, нови дневни одмор мора да искористи до:    (ВОЗИЛА - 155)

 


    43.

Дубина газећег слоја пнеуматика на возилима, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким возилима, мора бити:    (ВОЗИЛА - 195)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије C1Е сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији C1 и прикључно возило, ако:    (Vozaci - 73)

 


    45.

Недељни одмор који започиње у једној недељи и наставља се у наредној недељи возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, може да се рачуна:    (VOZACI - 156)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, може да користи пуни дневни одмор подељен на два дела, тако да први део одмора траје непрекидно најмање:    (ВОЗАЧИ - 152)

 


    47.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, током било које две узастопне недеље мора да користи најмање два недељна одмора:    (ВОЗАЧИ - 153)

 


    48.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-253)

 


    49.

Уградња тахографа на теретним возилима је:    (ВОЗИЛА-275)

 


    50.

На возилима за превоз опасног терета граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од:    (ВОЗИЛА-281)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак