Д.О.О Еуро Старт - Тест 26 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 94)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 137)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач возила које је упућено на контролни технички преглед дужан је да:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возачу возила које је паркирано или заустављено супротно прописима биће:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 55)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 458)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 413)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 406)

 


    9.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ - 145)

 


    10.

Предмет односно материју која се налази на путу и која потиче са возила којим возач управља, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту,дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 75)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 125)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 175)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање на прописан начин врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 226)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 275)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 386)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, када се зелено и жуто возило не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 425)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 475)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 525)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 577)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Мотопутем дозвољено је кретање:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 675)

 


    22.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 725)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 781)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 77)

 


    26.

Саобраћајни знак који означава место на раскрсници на коме је возач дужан да уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази је:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 129)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 181)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 233)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак„Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 285)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици жуто возило:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 337)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 389)

 


    32.

Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 441)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 493)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Када се возач у одређеном року не подвргне контролном здравственом прегледу на који је упућен, надлежни орган ће:    (ВОЗАЧИ - 27)

 


    35.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 69)

 


    36.

Ако је бар један учесник или лице које је претрпело материјалну штету, у саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, захтевао вршење увиђаја остали учесници    (ВОЗАЧИ - 114)

 


    37.

Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Светлост светала за маглу мора бити    (ВОЗИЛА - 99)

 


    39.

На возилима мора бити уграђено и изведено светло задње регистарске таблице, тако да даје светлост    (ВОЗИЛА - 114)

 


    40.

Исправан систем за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења(OBD) мора постојати:    (ВОЗИЛА - 153)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Теретна возила:    (ВОЗИЛА - 166)

 


    42.

Употреба обновљених(„протектираних“) пнеуматика:    (ВОЗИЛА - 199)

 


    43.

Обновљени пнеуматици морају на бочној страни имати:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 200)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

У случају прекида везе између кочних система вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t и која имају радно кочење::    (ВОЗИЛА - 69)

 


    45.

На теретном возилу мора постојати најмање:    (ВОЗИЛА - 272)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Скуп возила који чине двоосовински тегљач и двоосовинска полуприколица чији размак између осовина је већи од 1,3 m а не прелази 1,8 m, мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-242)

 


    47.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова:    (ВОЗИЛА- 261)

 


    48.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, одмор који користи за надокнађивање скраћеног недељног одмора, мора да се користи тако да се надовеже на други период одмора који траје најмање:    (ВОЗАЧИ- 147)

 


    49.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, који је члан вишечлане посаде, мора да искористи нови дневни одмор у трајању од најмање 9 часова, након завршетка дневног или недељног одмора, у року од::    (ВОЗАЧИ-148)

 


    50.

Недељно време управљања теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, у међународном друмском превозу може бити највише:    (ВОЗАЧИ-149)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак