Д.О.О Еуро Старт - Тест 25 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Возач возила за организован превоз деце које је заустављено ради њиховог уласка, односно изласка, мора:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 42)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 136)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Контролни технички преглед возила:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 54)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 512)

 


    7.

Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 509)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 465)

 


    9.

Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи, највећа дозвољена брзина кретања возила је:
    (ВОЗИЛА - 362)

 


    10.

Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 25)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као возач возила које је заустављено на путу, да би се безбедно укључили у саобраћај, обавезни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 74)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 124)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 174)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 225)

 


    15.

На путу који је прекривен снегом претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 274)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 385)

 


    17.

У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 424)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини врха превоја:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 474)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На месту приказаном на слици, између два паркирана возила, паркирање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 524)

 


    20.

Моторно возило може да вуче друго моторно возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 576)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 674)

 


    22.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 724)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици жуто ротационо или трепћуће светло:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 778)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 26)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 76)

 


    26.

Саобраћајни знак који означава место на раскрсници на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу на путу на који он наилази је:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 128)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 180)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 232)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 284)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 336)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 388)

 


    32.

Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 440)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 492)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 26)

 


    35.

У саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, било који учесник саобраћајне незгоде или лице које је претрпело материјалну штету    (ВОЗАЧИ - 113)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 115)

 


    37.

Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:    (ВОЗИЛА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa као:    (ВОЗИЛА - 97)

 


    39.

На моторном возилу на четири или више точкова и моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m:    (ВОЗИЛА - 115)

 


    40.

Учешће у саобраћају возила на којем је извршено уклањање катализатора, уграђеног од стране произвођача возила:    (ВОЗИЛА - 152)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Теретна возила која су произведена, односно први пут регистрована након 1. марта2012. године:    (ВОЗИЛА - 167)

 


    42.

Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика теретног возила, када не постоји TWI ознака, износи:    (ВОЗИЛА - 197)

 


    43.

Пнеуматик на резервном точку мора бити:    (ВОЗИЛА - 201)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

На теретном возилу мора постојати најмање:    (ВОЗИЛА - 272)

 


    45.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ВОЗИЛА - 320)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати на аутопуту, брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 361)

 


    47.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 363)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 3.500 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 783)

 


    49.

Возачку дозволу за управљање возилима категорије CЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:    (ВОЗАЧИ - 49)

 


    50.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије C1 сме да управља у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 71)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак