Д.О.О Еуро Старт - Тест 23 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 23)

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 498)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Трамвај је приказан на слици број


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 134)

 


    4.

Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже 24 сата:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 23)

 


    5.

Возачу возила које је искључено из саобраћаја ће бити враћене одузете регистарске таблице: :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 52)

 


    6.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ - 141)

 


    7.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 3.500 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 783)

 


    8.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 5.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 365)

 


    9.

Брзина кретања теретног возила са прикључним возилом на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 359)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 23)

 


    11.

У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 72)

 


    12.

Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 122)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, возач возила које Вам долази у сусрет дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 172)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу жутог возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 222)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила које вуче прикључно возило, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 272)

 


    16.

Возач теретног возила приказаног на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 333)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 422)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 472)

 


    19.

На саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 522)

 


    20.

Уколико је разлог за вучу настао за време кретања моторног возила по аутопуту, односно мотопуту, вучење:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 574)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 672)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици возач
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 722)

 


    23.

Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 776)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 24)

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 74)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 126)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 178)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 230)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 282)

 


    30.

Испрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак„Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 334)

 


    31.

Семафори се користе за:
(два тачна одговора):    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 386)

 


    32.

Светлосне ознаке на путу ван насељених места означавају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 438)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 490)

 


    34.

Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:    (ВОЗАЧИ - 24)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 111)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 117)

 


    37.

Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно:    (ВОЗИЛА - 26)

 


    38.

Светла на мотокултиватору морају бити изведена тако да се светлост коју дају, ноћу при доброј видљивости, може видети на удаљености од најмање    (ВОЗИЛА - 95)

 


    39.

Уређај за давање звучних знакова мора производити звук:    (ВОЗИЛА - 145)

 


    40.

Габаритна светла постављена на предњем горњем делу возила дају светлост:    (ВОЗИЛА - 265)

 


    41.

Резервни точак    (ВОЗИЛА - 203)

 


    42.

У условима смањене видљивости терет који на моторном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила, мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 328)

 


    43.

Уградња граничника брзине на теретним возилима је:    (ВОЗИЛА - 276)

 


    44.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 360)

 


    45.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 7.500 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 364)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 785)

 


    47.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 334)

 


    48.

Периодичне контроле исправности рада граничника брзине обављају се:    (ВОЗАЧИ - 215)

 


    49.

Дигитални тахограф уграђен у возило може да се употребљава, односно користи само ако је спроведен поступак прегледа у радионици, и то у року од:    (ВОЗАЧИ - 203)

 


    50.

Ако овлашћено службено лице приликом контроле на путу захтева отварање аналогног тахографа и вађење тахографског листића:    (ВОЗАЧИ - 191)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак