Д.О.О Еуро Старт - Тест 22 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 20)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило са електричним погоном је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 7)

 


    3.

Прикључно возило за трактор означено је на слици са бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 133)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Надлежном органу за прекршаје биће доведен возач:
(два тачна одговора)    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 22)

 


    5.

Ако возач возила, које је искључено из саобраћаја, полицијском службенику не преда регистарске таблице: :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 51)

 


    6.

Возач који обилази возило које се зауставило испред пешачког прелаза ради пропуштања пешака, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 25)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који на путу који није пут са првенством пролаза претиче друго возило непосредно испред раскрснице, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 73)

 


    8.

Возач који у моторном возилу превози дете до три године старости ван безбедносног седишта, односно корпе, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 114)

 


    9.

Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 60 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:
    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 161)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 22)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици прописно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 121)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 171)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 221)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 271)

 


    16.

На аутопуту ван насеља, возач скупа возила којег чине теретно и прикључно возило, дужан је да се креће брзином која није већа од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 327)

 


    17.

Возач који жели да прође кроз раскрсницу, када му је семафором то дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 421)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 471)

 


    19.

На приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно пролазима у блоковима насеља    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 521)

 


    20.

Вучење неисправног возила није дозвољено:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 573)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 671)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 721)

 


    23.

На возилу које је принудно заустављено на путу, жуто трепћуће или ротационо светло, као упозорење:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 775)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 23)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 73)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 125)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 177)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 229)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 281)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, возач који наилази на саобраћајни знак:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 333)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 385)

 


    32.

Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају десну ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела црвене боје су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 437)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Знак полицијског службеника-лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 489)

 


    34.

Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 23)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:    (ВОЗАЧИ - 110)

 


    36.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(два тачна одговора)    (ВОЗАЧИ - 118)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

На контролни технички преглед се може упутити возило:    (ВОЗИЛА - 25)

 


    38.

Светлосни сноп светла за маглу моторних возила мора да осветли: :    (ВОЗИЛА - 93)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    39.

На моторном возилу уређај за давање звучних знакова    (ВОЗИЛА - 144)

 


    40.

Ознака на пнеуматику TWI означава:    (ВОЗИЛА - 192)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Постојање резервног точка у моторном возилу:    (ВОЗИЛА - 204)

 


    42.

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:    (ПРАВИЛА - 90)

 


    43.

Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:    (ВОЗила - 330)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих дневни одмор:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 143)

 


    45.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, одмор који користи за надокнађивање скраћеног недељног одмора, мора да се користи тако да се надовеже на други период одмора који траје најмање:    (ВОЗАЧИ - 147)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Прикључна возила која имају радно кочење са пнеуматичким преносним механизмом:    (ВОЗИЛА - 260)

 


    47.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, у случају коришћења скраћеног недељног одмора, је дужан да надокнади временску разлику до пуног недељног одмора најкасније до краја:    (ВОЗАЧИ - 154)

 


    48.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 254)

 


    49.

Кандидат за возача који за време практичне обуке нема код себе доказ о здравственој способности за возача, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА -144)

 


    50.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 5.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА-784)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак