Д.О.О Еуро Старт - Тест 20 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 20)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 75)

 


    3.

Прикључно возило за трактор означено је на слици са бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 131)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од1,20 mg/ml:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 20)

 


    5.

Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 49)

 


    6.

Возач који држи у крилу дете млађе од 12 година,казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 23)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач који у ситуацији приказаној на слици врши претицање колоне возила, казниће се:

    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 71)

 


    8.

Возач возила у којем су уграђени сигурносни појасеви, који у саобраћају на путу не користи сигурносни појас на прописан начин, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 112)

 


    9.

Возач који код себе нема возачку дозволу када управља возилом, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСА - 159)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 20)

 


    11.

Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 69)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 119)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 169)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, ако се возач жутог возила уверио да може извршити претицање без угрожавања и ометања саобраћаја из супротног смера,односно да може без ометања ући између свих возила које претиче, дозвољено му је претицање: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 219)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 269)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 324)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 419)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 469)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 519)

 


    20.

Моторно возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 570)

 


    21.

Уколико се животиња превози у возилу, превоз се обавља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 622)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 669)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 719)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 21)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 71)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 123)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 175)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 228)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 279)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 331)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака„Забрана пролаза без заустављања” који означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 383)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 435)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 487)

 


    34.

Да ли возач мора дати овлашћеном лицу на увид возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗАЧИ - 21)

 


    35.

Од настанка саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, учесницима саобраћајне незгоде узимање алкохолних пића, односно психоактивних супстанци:    (ВОЗАЧИ - 108)

 


    36.

Одузете регистарске таблице са возила које је учествовало у саобраћајној незгоди враћају се власнику, односно кориснику возила:    (ВОЗАЧИ - 120)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

У случају губитка или нестанка регистарске таблице,односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:    (ВОЗИЛА - 23)

 


    38.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као:    (ВОЗИЛА - 89)

 


    39.

Преправка осталих стакала на возилу, осим ветробрана и бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 142)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    40.

Ознака на пнеуматику М+S означава:    (ВОЗИЛА - 190)

 


    41.

Резервни точак:    (ВОЗИЛА - 206)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    42.

Терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 325)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу димензија (дужина, ширина и висина) је::    (ВОЗИЛА - 332)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 238)

 


    45.

Скуп возила који чине троосовинско моторно возило и двоосовинска или троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 239)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање које прелази 1,3 m, и не прелази 1,4 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 258)

 


    47.

Возач теретног возила или скупа возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, који након 4 сата и 30 минута управљања возилом не направи прописану паузу, казниће се:    (ПОСЛЕДИЦЕ - 58)

 


    48.

Возач теретног возила или скупа возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, који благовремено не започне са коришћењем недељног одмора, казниће се    (ПОСЛЕДИЦЕ - 64)

 


    49.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 20.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-329)

 


    50.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА-335)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак