Д.О.О Еуро Старт - Тест 20 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 20)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 441)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Прикључно возило за трактор означено је на слици са бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 131)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од1,20 mg/ml:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 20)

 


    5.

Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 49)

 


    6.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, се не примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 743)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 546)

 


    8.

Возач сме возилом да врши претицање:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 247)

 


    9.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 244)

 


    10.

У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 20)

 


    11.

Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 69)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 119)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 169)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици, ако се возач жутог возила уверио да може извршити претицање без угрожавања и ометања саобраћаја из супротног смера,односно да може без ометања ући између свих возила које претиче, дозвољено му је претицање: :

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 219)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 269)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 324)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 419)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 469)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 519)

 


    20.

Моторно возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 570)

 


    21.

Уколико се животиња превози у возилу, превоз се обавља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 622)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 669)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 719)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 21)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 71)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 123)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 175)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 228)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 279)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 331)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака„Забрана пролаза без заустављања” који означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 383)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 435)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 487)

 


    34.

Да ли возач мора дати овлашћеном лицу на увид возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗАЧИ - 21)

 


    35.

Од настанка саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја, учесницима саобраћајне незгоде узимање алкохолних пића, односно психоактивних супстанци:    (ВОЗАЧИ - 108)

 


    36.

Одузете регистарске таблице са возила које је учествовало у саобраћајној незгоди враћају се власнику, односно кориснику возила:    (ВОЗАЧИ - 120)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

У случају губитка или нестанка регистарске таблице,односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:    (ВОЗИЛА - 23)

 


    38.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као:    (ВОЗИЛА - 89)

 


    39.

Преправка осталих стакала на возилу, осим ветробрана и бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 142)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    40.

Ознака на пнеуматику М+S означава:    (ВОЗИЛА - 190)

 


    41.

Резервни точак:    (ВОЗИЛА - 206)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    42.

Терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:    (ВОЗИЛА - 325)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу димензија (дужина, ширина и висина) је::    (ВОЗИЛА - 332)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    44.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 238)

 


    45.

Скуп возила који чине троосовинско моторно возило и двоосовинска или троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 239)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање које прелази 1,3 m, и не прелази 1,4 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 258)

 


    47.

Када је возило на коловозу заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улево, претицање се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 193)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    48.

Кретање возила уназад у тунелу    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 143)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    49.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 20.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-329)

 


    50.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА-335)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак