Д.О.О Еуро Старт - Тест 2 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 2)

 


    2.

Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 57)

 


    3.

Тролејбус је приказан на слици број:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 113)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 2)

 


    5.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 238)

 


    6.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 524)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 522)

 


    8.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 520)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 2)

 


    10.

Возач и путници морају користити уграђене сигурносне појасеве у возилу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 51)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 101)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 151)

 


    13.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, пролажење са десне стране возила које се креће:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 201)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 251)

 


    15.

Обилажење возач сме да врши само:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 301)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 401)

 


    17.

Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 451)

 


    18.

На месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 501)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 551)

 


    20.

Вучење натовареног теретног возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 601)

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 651)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 701)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 751)

 


    24.

Саобраћајни знакови:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 2)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 53)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 105)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 157)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 209)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 261)

 


    30.

Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 313)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 365)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 417)

 


    33.

На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем::

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 469)

 


    34.

Возачку дозволу за управљање возилима категорије CЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:    (ВОЗАЧИ - 49)

 


    35.

Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:
    (ВОЗАЧИ - 86)

 


    36.

Ако је возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 15 минута и паузу од 30 минута, након укупног времена управљања од 4 часа и 30 минута?

н

    (ВОЗАЧИ - 170)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 2)

 


    38.

Највећа дозвољена толеранција највеће дозвољене дужине возила износи:    (ВОЗИЛА - 48)

 


    39.

Контрола исправности система против блокирања точкова при кочењу (ABS):    (ВОЗИЛА - 61)

 


    40.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 121)

 


    41.

Пнеуматик на резервном точку, који није привремени резервни точак, у односу на пнеуматике који су постављени на точкове возила, мора бити:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 170)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 303)

 


    43.

Да би се лица превозила на спољним деловима возила и прикључног возила морају бити истовремено испуњени следећи услови:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 361)

 


    44.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије C1Е сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији C1 и прикључно возило, ако:    (Vozaci - 73)

 


    45.

Недељни одмор који започиње у једној недељи и наставља се у наредној недељи возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, може да се рачуна:    (VOZACI - 156)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, може да користи пуни дневни одмор подељен на два дела, тако да први део одмора траје непрекидно најмање:    (ВОЗАЧИ - 152)

 


    47.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, током било које две узастопне недеље мора да користи најмање два недељна одмора:    (ВОЗАЧИ - 153)

 


    48.

Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-253)

 


    49.

Уградња тахографа на теретним возилима је:    (ВОЗИЛА-275)

 


    50.

На возилима за превоз опасног терета граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од:    (ВОЗИЛА-281)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак