Д.О.О Еуро Старт - Тест 19 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Возило приказано на слици је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 19)

 


    2.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 298)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Прикључно возило је приказано на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 130)

 


    4.

Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 19)

 


    5.

Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 48)

 


    6.

Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 358)

 


    7.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 198)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 196)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, прописан положај су заузела возила означена бројем
(два тачна одговора)

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 98)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења светлосног саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 19)

 


    11.

Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 68)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 118)

 


    13.

Приликом мимоилажења са возилом возач је дужан да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 168)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање колоне возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 218)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 268)

 


    16.

На аутопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 323)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 418)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 468)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 518)

 


    20.

У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу може бити придодато највише:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 568)

 


    21.

Вучење трактора са натовареним прикључним возилом за трактор:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 603)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 668)

 


    23.

На возила под пратњом, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 718)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 20)

 


    25.

Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 70)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 122)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 174)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 226)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 278)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици црвено возило:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 330)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 382)

 


    32.

Семафори приказани на слици намењени су за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 434)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 486)

 


    34.

Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији:


    (ВОЗАЧИ - 20)

 


    35.

Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:    (ВОЗАЧИ - 107)

 


    36.

Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих, односно повређених лица, испитивање возача на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци, помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ВОЗАЧИ - 121)

 


    37.

Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:


    (ВОЗИЛА - 22)

 


    38.

Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:    (ВОЗИЛА - 88)

 


    39.

Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 141)

 


    40.

Ознака на пнеуматику М+S означава:    (ВОЗИЛА - 189)

 


    41.

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком произвођача:    (ВОЗИЛА - 207)

 


    42.

Да ли терет на возилу сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од 1/6 своје дужине, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити наслоњен на товарни простор? :    (ВОЗИЛА - 324)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу највеће дозвољене укупне масе је:    (ВОЗИЛА - 333)

 


    44.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 148)

 


    45.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 146)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Брзина кретања теретног моторног возила чија највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 350)

 


    47.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 363)

 


    48.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 10 минута и паузу од 35 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 160)

 


    49.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 20 минута након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 164)

 


    50.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ-201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак