Д.О.О Еуро Старт - Тест 18 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 18)

 


    2.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

 


    3.

Возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 129)

 


    4.

Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 18)

 


    5.

Искључење возила из саобраћаја траје:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 47)

 


    6.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 204)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 202)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 254)

 


    9.

Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 306)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 18)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 67)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици предност има:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 117)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 167)

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 217)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 267)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 322)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици можете:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 417)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 467)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици (трг):

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 517)

 


    20.

У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 567)

 


    21.

Из возила или са возила на путу животиње је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 619)

 


    22.

Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 667)

 


    23.

На возила са првенством пролаза, под условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају, не примењују се одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима о:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 717)

 


    24.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 19)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 69)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 121)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 173)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 225)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 277)

 


    30.

Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 329)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 381)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 433)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 485)

 


    34.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:    (ВОЗАЧИ - 19)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 106)

 


    36.

Меру искључења и одузимања регистарских таблица возила која су учествовала у саобраћајној незгоди полицијски службеник примењује:    (ВОЗАЧИ - 122)

 


    37.

Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:    (ВОЗИЛА - 21)

 


    38.

Уређај за нивелацију снопа главних светала:    (ВОЗИЛА - 87)

 


    39.

Преправка ветробранa, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:    (ВОЗИЛА - 140)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака Т означава:    (ВОЗИЛА - 188)

 


    41.

Два сигурносна троугла морају постојати у:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 208)

 


    42.

Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:    (ВОЗИЛА - 323)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је:    (ВОЗИЛА - 334)

 


    44.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 334)

 


    45.

Брзина кретања теретног моторног возила чија највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg на путу ван насеља, осим на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 347)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Брзина кретања теретног возила са прикључним возилом на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА - 359)

 


    47.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 5.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА - 365)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 3.500 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 783)

 


    49.

Ако се у управљању теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, смењују најмање два возача, сваки од њих мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-141)

 


    50.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ-151)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак