Д.О.О Еуро Старт - Тест 16 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 16)

 


    2.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 71)

 


    3.

Возило је прикључно ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 127)

 


    4.

Трошкове премештања возила којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 16)

 


    5.

Ако се возач возила креће по путу на којем је обавезна употреба зимске опреме, односно ланаца за снег, а исте не употребљава и тиме угрожава или може угрозити несметано и безбедно одвијање саобраћаја:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 45)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 407)

 


    7.

Да ли је возач који управља возилом којим се обавља међународни друмски превоз, дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу?


    (ВОЗАЧИ - 170)

 


    8.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 360)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Ознака на коловозу приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 355)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 16)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 65)

 


    12.

Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 115)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 165)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 215)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу плавог возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 265)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 315)

 


    17.

Возач који прилази раскрсници:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 415)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 465)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 515)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту, на прописан начин вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 565)

 


    21.

На возаче трамваја одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 616)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 665)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 715)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 17)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 67)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 119)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 171)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 223)

 


    29.

Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 275)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, означена је бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 327)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 379)

 


    32.

Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 431)

 


    33.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 483)

 


    34.

Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?    (ВОЗАЧИ - 17)

 


    35.

Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:    (ВОЗАЧИ - 104)

 


    36.

Након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом учесници у саобраћајној незгоди:
    (ВОЗАЧИ - 124)

 


    37.

Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:    (ВОЗИЛА - 19)

 


    38.

Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 85)

 


    39.

На возилима за превоз путника и теретним возилима, која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:    (ВОЗИЛА - 138)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс носивости је исказан кодом:


    (ВОЗИЛА - 186)

 


    41.

У теретним возилима се мора налазити опрема за пружање прве помоћи:    (ВОЗИЛА - 210)

 


    42.

Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила највише до:    (ВОЗИЛА - 321)

 


    43.

Ванредни превоз се обавља на основу дозволе коју издаје:    (ВОЗИЛА - 336)

 


    44.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач у најкраћем могућем року мора пријавити:    (ВОЗАЧИ-208)

 


    45.

Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити најближој полицијској управи:    (ВОЗАЧИ - 209)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Време проведено у пратњи возила које се превози трајектом или возом, возач евидентира постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-210)

 


    47.

Време у којем возач отклањања неисправности уређаја или делова возила, евидентира се постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-211)

 


    48.

Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и двоосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-237)

 


    49.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-255)

 


    50.

Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључним возилима чија:    (ВОЗИЛА-285)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак