Д.О.О Еуро Старт - Тест 15 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је приказан на сликама број:
(два тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 15)

 


    2.

Ознакама на коловозу се:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 70)

 


    3.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да::
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 126)

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 15)

 


    5.

Ако возач возила не поступи по наредби да употреби зимску опрему, односно ланце за снег:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 44)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 464)

 


    7.

Врата возила
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 364)

 


    8.

Опрема приказана на слици („Запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 459)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 412)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 15)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 64)

 


    12.

Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 114)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 164)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 214)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу црног возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 264)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 314)

 


    17.

Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
(два тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 414)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 464)

 


    19.

На делу тротоара који је намењен за кретање лица са посебним потребама, заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 514)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту, на прописан начин вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 564)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 615)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 664)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 714)

 


    24.

Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 16)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 66)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 118)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 170)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 222)

 


    29.

Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 274)

 


    30.

Испрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Укрштање са путем са првенством пролаза”, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 326)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 378)

 


    32.

Уређаји за регулисање кретања трамваја:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 430)

 


    33.

Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 482)

 


    34.

Коришћење возачке дозволе чији је нестанак возач пријавио надлежном органу:    (ВОЗАЧИ - 16)

 


    35.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести:    (ВОЗАЧИ - 103)

 


    36.

Дневно време управљања је укупно време управљања возилом:    (ВОЗАЧИ - 125)

 


    37.

Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач    (ВОЗИЛА - 18)

 


    38.

Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 84)

 


    39.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача праваца, мора бити обезбеђена:    (ВОЗИЛА - 137)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава    (ВОЗИЛА - 185)

 


    41.

Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од:    (ВОЗИЛА - 213)

 


    42.

Терет на возилу, у расутом стању, мора да буде прекривен:    (ВОЗИЛА - 317)

 


    43.

Ванредни превоз се мора обавити у складу са:    (ВОЗИЛА - 337)

 


    44.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 t или аутобуса, који је члан вишечлане посаде, мора да искористи нови дневни одмор у трајању од најмање 9 часова, након завршетка дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ-204)

 


    45.

Пнеуматици, осим обновљених на истој осовини морају бити једнаки по::
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 205)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Време проведено у чекању на граничним прелазима или приликом забрана кретања возила, возач евидентира постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-206)

 


    47.

Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:    (ВОЗАЧИ-207)

 


    48.

Четвороосовинско моторно возило са најмање две управљајуће осовине, може бити оптерећено тако да максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t, при чему његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-235)

 


    49.

Скуп возила који чине троосовински тегљач и дво или троосовинска полуприколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-241)

 


    50.

У теретном возилу, када вуче прикључно возило, мора постојати:    (ВОЗИЛА-287)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак