Д.О.О Еуро Старт - Тест 14 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је лице које:
(два тачна одговора):


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 14)

 


    2.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 69)

 


    3.

Трактор је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 125)

 


    4.

Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 14)

 


    5.

Ако се возило креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 43)

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 410)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту: означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 462)

 


    8.

Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 511)

 


    9.

Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да::
(три тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 510)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 14)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 63)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, трамвајском баштицом се прописно креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 113)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 163)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 3 претицање возила означеног бројем 2:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 213)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање мотокултиватора:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 263)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возачи возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 413)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 463)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 513)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици на прописан начин вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 563)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 614)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 663)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 713)

 


    23.

Возило које прелази прописане димензије, односно возило које са теретом прекорачује дозвољене димензије, мора да има:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 764)

 


    24.

Знакови опасности, по правилу, се постављају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 15)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 65)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 117)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 169)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 221)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 273)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 325)

 


    31.

Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред светлосног саобраћајног знака, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 377)

 


    32.

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 429)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 481)

 


    34.

Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:    (ВОЗАЧИ - 15)

 


    35.

Возач возила којим се обавља јавни превоз ствари, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 102)

 


    36.

Недеља је временски период:    (ВОЗАЧИ - 126)

 


    37.

Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?    (ВОЗИЛА - 17)

 


    38.

Светлост главних фарова мора бити:    (ВОЗИЛА - 83)

 


    39.

Светлост показивача правца мора бити:    (ВОЗИЛА - 136)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 14 означава    (ВОЗИЛА - 184)

 


    41.

Возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду:    (ВОЗИЛА - 214)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да загађује животну средину:


    (ВОЗИЛА - 316)

 


    43.

Возило које са теретом премашује највећу дозвољену ширину прописану техничким нормативима за ту врсту возила, може да учествује у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 338)

 


    44.

Возач може картицу возача извадити из дигиталног тахографа:    (ВОЗАЧИ-200)

 


    45.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ - 201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Током периода у коме је дигитални тахограф ван употребе, односно неисправан, све податке о активностима возача које дигитални тахограф више не евидентира или не штампа на исправан начин, возач је дужан да бележи:    (ВОЗАЧИ-202)

 


    47.

Дигитални тахограф уграђен у возило може да се употребљава, односно користи само ако је спроведен поступак прегледа у радионици, и то у року од:    (ВОЗАЧИ-203)

 


    48.

Троосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА-233)

 


    49.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање до 1,3 m, не прелази:    (ВОЗИЛА-257)

 


    50.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ВОЗИЛА-320)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак