Д.О.О Еуро Старт - Тест 13 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пешак је лице које:
(три тачна одговора):
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 13)

 


    2.

Моторно возило је приказано на сликама означеним бројевима:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 68)

 


    3.

Радна машина је приказана на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 124)

 


    4.

Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 13)

 


    5.

Када је возило искључено из саобраћаја трошкове обезбеђења возила и терета и смештаја путника сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 42)

 


    6.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 20 минута након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 164)

 


    7.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, у току управљања возилом направио паузу од 10 минута и паузу од 35 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (ВОЗАЧИ - 160)

 


    8.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 363)

 


    9.

Брзина кретања теретног моторног возила чија највећа дозвољена маса није већа од 7.500 kg на аутопуту, ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 350)

 


    10.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од правила саобраћаја возач је дужан да поступи по:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 13)

 


    11.

Возач сме нагло да мења начин вожње:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 62)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, приликом приближавања раскрсници:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 112)

 


    13.

На мосту, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 162)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 212)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 262)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 312)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 412)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 462)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 512)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 613)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 662)

 


    22.

Возила под пратњом имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 712)

 


    23.

Возило које се употребљава приликом извођења радова, односно других активности, на путу док се ти радови, односно активности, обављају на путу мора да има:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 762)

 


    24.

Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 13)

 


    25.

Знак изричите наредбе се поставља:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 64)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 116)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 168)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 220)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 272)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 324)

 


    31.

Линија заустављања, косници, граничници, пешачки прелази и прелази бициклитичке стазе преко коловоза су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 376)

 


    32.

Укључена положена црта на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја, означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 428)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 480)

 


    34.

Возачу који је искључен из саобраћаја:
    (ВОЗАЧИ - 14)

 


    35.

Возач возила са правом првенства пролаза, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 101)

 


    36.

Дневно време управљања теретним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или аутобусом, може бити највише:    (ВОЗАЧИ - 127)

 


    37.

За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:    (ВОЗИЛА - 16)

 


    38.

На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m главни фарови морају бити уграђени и изведени    (ВОЗИЛА - 80)

 


    39.

Стоп светло не морају имати возила која на равном путу не могу развити брзину већу од:    (ВОЗИЛА - 135)

 


    40.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака R означава    (ВОЗИЛА - 183)

 


    41.

Највећа дозвољена ширина теретних возила са изменљивим уређајем за одржавање путева, износи:    (ВОЗИЛА - 225)

 


    42.

Терет на возилу мора да буде тако смештен и обезбеђен да:    (ВОЗИЛА - 315)

 


    43.

Кретање по путу возила, односно скупа возила, је ванредни превоз ако укупна маса возила, односно скупа возила, прелази:    (ВОЗИЛА - 339)

 


    44.

Дигитални тахограф може да меморише податке за најмање:    (ВОЗАЧИ-196)

 


    45.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио две паузе од по 20 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута, мора направити паузу од најмање:    (ВОЗАЧИ-165)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    46.

Време проведено на пословима утовара и истовара, неге возила и осталих интервенција техничког одржавања, пружања помоћи путницима при уласку и изласку из возила, евидентира се постављањем преклопника или тастера тахографа на ознаку за:    (ВОЗАЧИ-198)

 


    47.

Ако је картица возача оштећена, неисправна или је нестала (изгубљена или украдена), возач је дужан да на дневном испису са дигиталног тахографа, по завршетку времена управљања, евидентира:
(три тачна одговора):    (ВОЗАЧИ-199)

 


    48.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 12.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 331)

 


    49.

Возач теретног возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА-362)

 


    50.

На мотопуту ван насеља, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 15.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА-782)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак