Д.О.О Еуро Старт - Тест 12 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Возач је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 12)

 


    2.

Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
(два тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 67)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 123)

 


    4.

Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 12)

 


    5.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора):


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 41)

 


    6.

Уређај, односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кретања возилае    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 48)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 61)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 170)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Да ли возач који је управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф сме да након тога управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, до истека дневног времена управљања?


    (ВОЗАЧИ - 201)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    10.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 12)

 


    11.

Када се у возилу без безбедносног седишта – корпе превози дете старије од три године:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 61)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 111)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 161)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 211)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 261)

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку траку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 411)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 461)

 


    18.

На пешачкој стази заустављање или паркирање возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 511)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици возило вуче прикључна возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 562)

 


    20.

На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 612)

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 661)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом могу се употребљавати само:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 711)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 761)

 


    24.

Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 12)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 63)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 115)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 167)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 219)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 271)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици линија која означава ивицу возне површине коловоза је означена бројевима:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 323)

 


    31.

Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 375)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 427)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 479)

 


    34.

Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:
    (ВОЗАЧИ - 13)

 


    35.

Возач возила којим се обавља јавни превоз лица, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 100)

 


    36.

Укупно време управљања теретним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или аутобусом у раздобљу од две узастопне недеље може бити највише:    (ВОЗАЧИ - 128)

 


    37.

Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 15)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 79)

 


    39.

Стоп светла се укључују при активирању:    (ВОЗИЛА - 134)

 


    40.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:

    (ВОЗИЛА - 182)

 


    41.

У саобраћају на путу није дозвољено да се возило оптерети:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 301)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да умањује прегледност возачу?    (ВОЗИЛА - 314)

 


    43.

У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:    (ВОЗИЛА - 340)

 


    44.

Ако је возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, направио паузу од 20 минута и паузу од 25 минута, након укупног времена управљања од 4 сата и 30 минута:    (Vozaci - 162)

 


    45.

Картица возача за дигитални тахограф може се користити:    (VOZACI - 193)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Возач може имати:    (ВОЗАЧИ - 194)

 


    47.

Управљање возилом у које је уграђен аналогни тахограф који има могућност евидентирања података за једног возача, од стране вишечлане посаде:    (ВОЗАЧИ - 178)

 


    48.

У ситуацији приказаној на слици, возач белог теретног возила (цистерне) који вози споро тако да омета нормалан саобраћај, дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 311)

 


    49.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 335)

 


    50.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 7.500 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 364)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак