Д.О.О Еуро Старт - Тест 11 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 11)

 


    2.

Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 66)

 


    3.

Моторно возило намењено за извођење одређених радова, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 40 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 122)

 


    4.

Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 11)

 


    5.

На путу на коме су коловозне траке физички одвојене

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 495)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 445)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 444)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 11)

 


    10.

У моторном возилу на предњем седишту дете до три године може да се превози у безбедносном седишту – корпи, која је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 60)

 


    11.

Возач сме нагло да успори возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 110)

 


    12.

Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 160)

 


    13.

Претицање возач сме да врши само:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 210)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 260)

 


    15.

На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 310)

 


    16.

Возач који при скретању пресеца бициклистичку стазу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 410)

 


    17.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 460)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици возила су заустављана и паркирана на:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 510)

 


    19.

У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу могу бити:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 561)

 


    20.

Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 611)

 


    21.

На прелазу пута преко железничке пруге возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 660)

 


    22.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 710)

 


    23.

Возач возила које се креће непосредно иза возила полиције са првенством пролаза из којег полицијски службеник даје знаке и наредбе:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 760)

 


    24.

Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 11)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 62)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 114)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 166)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 218)

 


    29.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 270)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 322)

 


    31.

У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 374)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 426)

 


    33.

У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 478)

 


    34.

Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења:    (ВОЗАЧИ - 11)

 


    35.

Возач возила на слици:

    (ВОЗАЧИ - 99)

 


    36.

Пуни дневни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје најмање:    (ВОЗАЧИ - 130)

 


    37.

Возило које је искључено из саобраћаја:    (ВОЗИЛА - 14)

 


    38.

Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(три тачна одговора)
    (ВОЗИЛА - 78)

 


    39.

На прикључном возилу:    (ВОЗИЛА - 119)

 


    40.

Путничка возила која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године морају имати:    (ВОЗИЛА - 133)

 


    41.

На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава:    (ВОЗИЛА - 181)

 


    42.

Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да може испасти, расипати се или вући се по путу?    (ВОЗИЛА - 313)

 


    43.

У теретном возилу у простору за превоз терета:    (ВОЗИЛА - 342)

 


    44.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање података о стању на одометру од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 184)

 


    45.

Ознака на аналогном тахографу која служи евидентирању активности возача у возилу, приказана на слици означава:

    (ВОЗАЧИ - 177)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Приликом постављања тахографског листића у тахограф, евидентирање податка о називу и седишту власника возила, од стране возача:    (ВОЗАЧИ - 186)

 


    47.

Приликом завршетка дневног времена управљања, на тахографском листићу од стране возача се евидентирају подаци о:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 187)

 


    48.

Возач возила приказаног на слици мора се кретати на аутопуту, брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 361)

 


    49.

Возач теретног возила највеће дозвољене масе 10.000 kg, у ситуацији приказаној на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА - 344)

 


    50.

На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg смеју да користе:    (ПРАВИЛА - 686)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак