Д.О.О Еуро Старт - Тест 1 за "Ц" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 1)

 


    2.

Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 56)

 


    3.

Маса коју декларише произвођач возила и која подразумева масу неоптерећеног возила са каросеријом (надградњом), односно шасије са кабином уколико произвођач не уграђује каросерију (надградњу), најмање 90% горива, пуним резервоарима за техничке течности, сталним теретом (трајно уграђени уређаји и опрема на возилу нпр. кран, дизалица и др), резервним точком (уколико постоји) и припадајућим алатом је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 112)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 1)

 


    5.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 10.000 kg, дужан је да се креће брзином која није већа од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 335)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 20.000 kg, након саобраћајних знакова, дужан је да се креће брзином која није већа од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 329)

 


    7.

Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање које прелази 1,3 m, и не прелази 1,4 m, не прелази:    (ВОЗИЛА - 258)

 


    8.

Скуп возила који чине троосовинско моторно возило и двоосовинска или троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 239)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    9.

У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 1)

 


    10.

Уграђене сигурносне појасеве у возилу:
(три тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 50)

 


    11.

На путу за саобраћај возила у оба смера са три саобраћајне траке, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 100)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 150)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 200)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 250)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици обилажење површине која није намењена за саобраћај возила Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 300)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 400)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, возачу црвеног возила паркирање је дозвољено непосредно уз:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 450)

 


    18.

Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби,возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 500)

 


    19.

Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу у насељу не може бити мања од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 550)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици моторно возило које на путу вуче неисправно моторно возило не сме се кретати брзином већом од:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 600)

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 650)

 


    22.

На аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 700)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 750)

 


    24.

За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
(два тачна одговора)    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 1)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 52)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 104)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - 156)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 208)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 260)

 


    30.

Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 312)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 364)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 416)

 


    33.

У ситуацији на слици,светлосна ознака означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 468)

 


    34.

Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:    (ВОЗАЧИ - 1)

 


    35.

Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:    (ВОЗАЧИ - 85)

 


    36.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да започне коришћење недељног одмора, након завршетка претходног недељног одмора, најкасније у року од:    (ВОЗАЧИ - 145)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 1)

 


    38.

Редовном шестомесечном техничком прегледу не морају се подвргавати моторна и прикључна возила, чија највећа дозвољена маса не прелази:    (ВОЗИЛА - 38)

 


    39.

Систем против блокирања точкова при кочењу (ABS) је део:    (ВОЗИЛА - 60)

 


    40.

На моторном возилу са скривајућим фаровима:    (ВОЗИЛА - 120)

 


    41.

Постојање уређаји за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:    (ВОЗИЛА - 169)

 


    42.

У саобраћају на путу:    (ВОЗИЛА - 302)

 


    43.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 360)

 


    44.

У случају прекида везе између кочних система вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t и која имају радно кочење::    (ВОЗИЛА - 69)

 


    45.

На теретном возилу мора постојати најмање:    (ВОЗИЛА - 272)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    46.

Скуп возила који чине двоосовински тегљач и двоосовинска полуприколица чији размак између осовина је већи од 1,3 m а не прелази 1,8 m, мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази:

    (ВОЗИЛА-242)

 


    47.

На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова:    (ВОЗИЛА- 261)

 


    48.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, којим се обавља међународни друмски превоз, одмор који користи за надокнађивање скраћеног недељног одмора, мора да се користи тако да се надовеже на други период одмора који траје најмање:    (ВОЗАЧИ- 147)

 


    49.

Дигитални тахограф мора бити уграђен на теретним возилима за које је прописана уградња тахографа, ако:

    (ВОЗАЧИ-148)

 


    50.

Недељно време управљања теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобусом, у међународном друмском превозу може бити највише:    (ВОЗАЧИ-149)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак