Д.О.О Еуро Старт - Тест 9 за "AМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 9)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    2.

Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 64)

 


    3.

Скуп возила је приказан на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 120)

 


    4.

Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 9)

 


    5.

Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 358)

 


    6.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 203)

 


    7.

Кретање возила уназад на непрегледном делу пута    (Правила 139)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 255)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 9)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 194)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 108)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 158)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 208)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила испред Вас:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 258)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 308)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 408)

 


    17.

На путу на коме постоји бициклистичка трака возач лаког трицикла
    (ПРАВИЛА 624)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 508)

 


    19.

Пре него што напусти паркирано возило возач мора да:
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 558)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 609)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    21.

Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 658)

 


    22.

Возило под пратњом:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 708)

 


    23.

Возач возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 758)

 


    24.

Саобраћајни знакови су:
(три тачна одговора)
    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 9)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 60)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 112)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 164)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 216)

 


    29.

У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 268)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 320)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 372)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак−жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 424)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови означени бројем:
(три тачна одговора):


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 476)

 


    34.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 61)

 


    35.

Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 97)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    36.

Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА 444)

 


    37.

За време управљања возилом возач код себе:    (ВОЗИЛА - 12)

 


    38.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад

    (ПРАВИЛА 445)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 76)

 


    40.

Табла за означавање спорих возила поставља се, врхом засеченог троугла окренутим на горе и основицом паралелном са површином коловоза, на:    (ВОЗИЛА - 128)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    41.

У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:
(два тачна одговора)    (ВОЗИЛА - 179)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 256)

 


    43.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 246)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак