Д.О.О Еуро Старт - Тест 8 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 8)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    2.

Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 63)

 


    3.

Теретно возило је приказано на слици број:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 119)

 


    4.

Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 8)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од

    (ПРАВИЛА - 381)

 


    6.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло који даје семафор има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-403)

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 195)

 


    8.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 25 km/h    (Правила 91)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 8)

 


    10.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 522)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 107)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 157)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 207)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 257)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 307)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    16.

Возач возила које се са земљаног пута укључује на пут са савременим коловозним застором:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 407)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици непрописно су паркирана возила означена бројем:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 457)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила на тротоару:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 507)

 


    19.

Возач је дужан да носи светлоодбојни прслук када се налази на коловозу, ван свог возила:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 557)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 608)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 657)

 


    22.

Посебни светлосни и звучни знаци возила под пратњом су:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 707)

 


    23.

Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која се крећу иза њега, остали учесници у саобраћају:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 757)

 


    24.

Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 8)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 59)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 111)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 163)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 215)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 267)

 


    30.

Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 319)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 371)

 


    32.

На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по хоризонталној оси, једно поред другог, њихов распоред је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 423)

 


    33.

Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 475)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)

 


    35.

Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:    (ВОЗАЧИ - 96)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    36.

За време вожње возач може користити телефон:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 46)

 


    37.

Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе:    (ВОЗИЛА - 10)

 


    38.

Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 359)

 


    39.

Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:    (ВОЗИЛА - 75)

 


    40.

Ознака спорих возила мора бити постављена на:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 127)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


    41.

Пнеуматици на возилу:    (ВОЗИЛА - 178)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 253)

 


    43.

На трициклу није дозвољено превозити дете млађе од:    (ВОЗИЛА - 355)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin 023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак