Д.О.О Еуро Старт - Тест 5 за "AМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 5)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 60)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 116)

 


    4.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 138 )

 


    5.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 147)

 


    6.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 143)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

Возач коме је издата пробна возачка дозвола, који управља возилом у периоду од 23:00 до 05:00 сати, казниће се:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 48)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 154)

 


    9.

У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 5)

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици обилажење колона возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 294)     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 104)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 154)

 


    13.

Возач коме је дат знак за претицање дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 204)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 254)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(два тачна одговора):


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 304)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 404)

 


    17.

На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 454)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 504)

 


    19.

Ако се на средини коловоза, на којем се саобраћај одвија у оба смера, налази површина која није намењена за саобраћај возила, објекат или уређај:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 296)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 605)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 654)

 


    22.

Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило на аутопуту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 704)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 754)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају са:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 5)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 56)     © 2014 Euro Start Zrenjanin 023 511 342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 108)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 160)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 212)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 264)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 316)     © 2014 Euro Start Zrenjanin 023 511 342

 


    31.

Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 368)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 420)

 


    33.

Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 472)

 


    34.

Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 460 )

 


    35.

Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 90)     © 2014 Euro Start Zrenjanin 023 511 342

 


    36.

Возач возила категорије А1, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 93)

 


    37.

Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:    (ВОЗИЛА - 6)

 


    38.

Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност:    (ВОЗИЛА - 53)

 


    39.

Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:    (ВОЗИЛА - 71)

 


    40.

Ознака приказана на слици служи за означавање:

    (ВОЗИЛА - 124)     © 2014 Euro Start Zrenjanin 023 511 342

 


    41.

На моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m:    (ВОЗИЛА - 106)

 


    42.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 520)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 47)     © 2014 Euro Start Zrenjanin 023 511 342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак