Д.О.О Еуро Старт - Тест 4 за "AM,A1,A2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 4)

 


    2.

Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 59)

 


    3.

Моторно возило намењено за вршење рада, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 580 kg и највећу конструктивну брзину кретања 50 km/h, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 115)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 4)

 


    5.

На путу на коме су коловозне траке физички одвојене:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 495)

 


    6.

На мотопуту    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 697)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 739)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 746)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 4)

 


    10.

Сигурносни појасеви се употребљавају у циљу:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 53)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 103)

 


    12.

Кретање возила уназад на прелазу преко железничке пруге :    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 153)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 203)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 253)

 


    15.

Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(три тачна одговора):
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 303)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, при полукружном окретању:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 403)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 453)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 503)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 553)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 604)

 


    21.

Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 653)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици на мотопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 703)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 753)

 


    24.

Саобраћајни знакови се постављају:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 4)

 


    25.

Наредба изражена саобраћајним знаком изричите наредбе важи од:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 55)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 107)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 159)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 211)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 263)

 


    30.

У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 315)

 


    31.

Ознака приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 367)

 


    32.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 419)

 


    33.

На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означени бројем:
(два тачна одговора):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 471)

 


    34.

Пробна возачка дозвола се може издати лицу које испуњава услове за управљање возилима категорије В и:
(два тачна одговора):


    (ВОЗАЧИ - 4)

 


    35.

Возач моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, када управља возилом у саобраћају на путу:    (ВОЗАЧИ - 89)

 


    36.

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, у року од:    (ВОЗАЧИ - 140)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
(два тачна одговора):


    (ВОЗИЛА - 5)

 


    38.

Највећа дозвољена висина моторних возила износи:    (ВОЗИЛА - 51)

 


    39.

Прикључна возила чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t:    (ВОЗИЛА - 68)

 


    40.

Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:


    (ВОЗИЛА - 123)

 


    41.

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком произвођача:    (ВОЗИЛА - 172)

 


    42.

У саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗИЛА - 305)

 


    43.

Врата возила:
(два тачна одговора):
    (ВОЗИЛА - 98)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак