Д.О.О Еуро Старт - Тест 37 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ваша Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици заустављена возила:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 37)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Средња (просечна) брзина кретања возила на деоници дужине 300 km, коју возило пређе за 2 сата, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 50)

 


    3.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је највећа ефективна снага 5 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 92)

 


    4.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има четири точка, масу 300 kg и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 55 cm3 а највећа ефективна снага 4 kW, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 98)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 10 kW, чија маса 400 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 104)

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило
(два тачна одговора)


>

    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 37)

 


    7.

Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА- 522)

 


    8.

Саобраћајна трака за искључивање је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 155)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 349)

 


    10.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 110)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Када је на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, заустављено возило за организован превоз деце, ради њиховог уласка или изласка, возачи осталих возила који се крећу тим путем:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 37)

 


    12.

Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 363)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 136)

 


    14.

Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-404)

 


    15.

На почетку превоја, у ситуацији приказаној на слици, претицање
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 237)

 


    16.

На раскрсници, на путу са првенством пролаза, претицање возила које скреће улево:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 286)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 397)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици возач возила полиције:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 749)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 436)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 486)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 536)

 


    22.

Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:
(два тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 415)

 


    23.

Возач мора искључити мотор возила којим управља    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 796)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 456)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 649)

 


    26.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 736)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 38)

 


    28.

Паркинг место је на слици означено бројем:


    (Основе 161)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 88)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 97)

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (Сигнализација 51)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 140)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    33.

Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима:

    (Основе 149)

 


    34.

Полицијски службеник прописани знак којим се наређује убрзање кретања:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 503)

 


    35.

Слика приказује:


    (Основе 167)

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 192)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 244)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 296)

 


    39.

Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 348)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 400)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 452)

 


    42.

Више узастопних кратких звиждука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 507)

 


    43.

Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:    (ВОЗИЛА - 42)

     © 2018 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак