Д.О.О Еуро Старт - Тест 34 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 34)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 47)

 


    3.

Највећа маса оптерећеног возила, односно скупа возила, коју је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 55)

 


    4.

Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 50 km/h и које има три точка симетрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 89)

 


    5.

Коловозна трака је на слици означена бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 145)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици, возач белог путничког возила које наилази из супротног смера

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 41)

 


    7.

Полицијски службеник прописане знаке којима се наређује заустављање возила    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 504)

 


    8.

Пешачко острво је на слици означено бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 168)

 


    9.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 193)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 34)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    11.

На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 83)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 133)

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 183)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 234)

 


    15.

Непосредно испред раскрснице са кружним током саобраћаја:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 283)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

Брзина кретања моторног возила које вуче прикључно возило за становање (караван), на путу ван насеља ограничена је на:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 342)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 394)

 


    18.

Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 433)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 483)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 533)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

Возач не сме да заустави или паркира возило:
(два тачна одговора)
    (ПРАВИЛА 499)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 646)

 


    23.

У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 683)

 


    24.

Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 733)

 


    25.

Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 793)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 35)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 48)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 85)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 94)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 101)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 137)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 145)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 153)

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 189)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 197)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 241)

 


    37.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 293)

 


    38.

Ознака на коловозу означена на слици служи за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 345)

 


    39.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 397)

 


    40.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 449)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 499)

 


    42.

У ситуацији приказаној на слици возило:
    (ПРАВИЛА 490)

 


    43.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:    (ВОЗИЛА - 39)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак