Д.О.О Еуро Старт - Тест 33 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 33)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 46)

 


    3.

Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 54)

 


    4.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(три тачна одговора)
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 88)

 


    5.

Коловоз је на слици означен бројем:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 144)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)
    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 33)

 


    7.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 98)

 


    8.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 102)

 


    9.

У циљу пружања учесницима у саобраћају претходних обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдних обавештења о правцу кретања, као и означавања објеката, терена, улица или делова пута на које се односе, постављају се    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 141)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Саобраћајна трака је на слици означена бројевима
(два тачна одговора)
    (Основе 150)

 


    11.

Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 33)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 82)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 132)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици када је возило које Вам долази у сусрет ступило на сужени део коловоза услед чега је мимоилажење немогуће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 182)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 233)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

Возачу који се креће путем који није пут са првенством пролаза, непосредно испред раскрснице:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 282)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 341)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 393)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 432)

 


    20.

На месту на коме би возило заклањало саобраћајни знак возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 482)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, дозвољено је заустављање или паркирање:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 532)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици, на непрегледном делу пута кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 140)

 


    23.

Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 645)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 682)

 


    25.

Возила са првенством пролаза:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 732)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 792)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 34)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 47)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 84)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 93)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 100)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 136)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 144)

 


    34.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 152)

 


    35.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 188)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 196)

 


    37.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 240)

 


    38.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 292)

 


    39.

Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 344)

 


    40.

Светлосни саобраћајни знак−истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 396)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 448)

 


    42.

Кандидат за возача за време практичне обуке код себе мора имати и ставити на увид:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 36)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 93)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак