Д.О.О Еуро Старт - Тест 32 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 32)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    2.

Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 45)

 


    3.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је тешки трицикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 87)

 


    4.

Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 143)

 


    5.

У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 290)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    6.

Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 61)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 699)

 


    8.

Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза могу се употребљавати само    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 737)

 


    9.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 39)

 


    10.

Пешачки прелаз на слици је означен бројем:

    (Основе 162)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 89)

 


    12.

На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 32)

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 81)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене броје:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 131)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 181)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 232)

 


    17.

После претицања или обилажења возач је дужан да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 281)

 


    18.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 340)

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 392)

 


    20.

На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 431)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 481)

 


    22.

На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 531)

 


    23.

Претицање се врши са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 190)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 644)

 


    25.

У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 681)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    26.

У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 731)

 


    27.

Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 791)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 33)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 45)

 


    30.

Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 83)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    31.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 92)

 


    32.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 135)

 


    33.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 187)

 


    34.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 239)

 


    35.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 291)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    36.

Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 343)

 


    37.

Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 395)

 


    38.

Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава:
(три тачна одговора)


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 447)

 


    39.

Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 498)

 


    40.

Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:    (ВОЗАЧИ - 35)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


    41.

Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:    (ВОЗИЛА - 35)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 151)

 


    43.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 207)

     © 2014 Auto škola Euro Start Zrenjanin, Dr. Emila Gavrila 11, tel.023-511-342

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак