Д.О.О Еуро Старт - Тест 30 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 30)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина45 cm 3 , је
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 85)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Које од наведених услова мора испуњавати аутопут:
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 141)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 466)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Возило прописно паркирано на паркинг месту:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 59)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици претицање које врши возило полиције
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 748)

 


    7.

Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 437)

 


    8.

Возач сме да заустави или паркира возило испред и иза ознаке на коловозу којом је стајалиште возила јавног саобраћаја означено, на удаљености већој од:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 487)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици бициклистичком траком се креће на прописан начин возач мопеда означен бројем

    (ПРАВИЛА 625)

 


    10.

Када прилази пешачком прелазу, возач:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 30)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У саобраћају на путу возило се креће::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 79)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 129)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 179)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање возила:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 230)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици претицање

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 279)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 339)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици, уколико желите да наставите кретање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 429)

 


    18.

У ситуацији приказаној на слици паркирање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 479)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 529)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 581)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 679)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 729)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 789)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 390)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 642)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 31)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 81)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 133)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 185)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 237)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 289)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 341)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 393)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико јe    (ВОЗАЧИ - 33)

 


    35.

Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 43)

 


    36.

На врху табле за означавање врха разделног острва постављају се саобраћајни знакови који означавају:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 445)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 497)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:    (ВОЗИЛА - 33)

 


    39.

Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:    (ПРАВИЛА 297)

 


    40.

Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 508)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 519)

 


    42.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 44)

 


    43.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак