Д.О.О Еуро Старт - Тест 29 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:





    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 4 kW, је:



    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 84)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:



    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 140)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 353)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:



    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:



    (СИГНАЛИЗАЦИЈА 520)

 


    7.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 294)

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици (црвено возило скреће на раскрсници улево), возачу жутог возила који задржава правац кретања:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 287)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици:




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 398)

 


    10.

Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
(два тачна одговора)







    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 29)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 128)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са: :





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 178)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 229)

 


    15.

Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 278)

 


    16.

Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:






    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 338)

 


    17.

У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 428)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 478)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 528)

 


    20.

Моторним возилом није дозвољено да се вуче:
(три тачна одговора)








    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 580)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 362)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 728)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућом саобраћајном сигнализацијом је:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 788)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:





    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 389)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:
(два тачна одговора)







    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 641)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 30)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 80)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 132)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 184)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 236)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 288)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 340)

 


    33.

Ознака на коловозу приказана на слици(„Стрелице“) служи за:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 392)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:



    (ВОЗАЧИ - 30)

 


    35.

Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:



    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 42)

 


    36.

Светлосна ознака на путу, приказана на слици, представља:





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 444)

 


    37.

Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:



    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 496)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:



    (ВОЗИЛА - 32)

 


    39.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-405)

 


    40.

Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да



    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 517)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење





    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА-414)

 


    42.

На аутопуту:



    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 696)

 


    43.

У ситуацији приказаној на слици




    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 740)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!



Вратити на почетак