Д.О.О Еуро Старт - Тест 28 за "АМ,А1,А2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, са електричним погоном, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 83)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Које од наведених услова мора испуњавати аутопут?
(три тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 139)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Трошкове контролног техничког прегледа сноси:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 57)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 38)

 


    7.

Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 58)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

Возач је дужан да се по путу креће:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 88)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Кретање возилом уназад дозвољено је искључиво на кратком делу пута    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 137)

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја које није у могућности да уклони::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 28)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 77)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:
(два тачна одговора)

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 127)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, мимоилажење возила из супротних смерова се врши са:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 177)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење
(два тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 228)

 


    15.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 277)

 


    16.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 337)

 


    17.

Звучни знак упозорења, на путу ван насеља, возач је дужан да употреби:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 427)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 477)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

На саобраћајној траци за укључивање, искључивање, саобраћајној траци за возила јавног превоза и трамвајској баштици:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 527)

 


    20.

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

    (ПРАВИЛА 298)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници

    (ПРАВИЛА 441)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 727)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Када је у пешачкој зони дозвољено кретање одређених возила она се морају кретати брзином::


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 787)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 388)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, односно скејтборду:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 638)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 29)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 79)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 131)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 183)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 235)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак„Пут са првенством пролаза“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 287)

 


    32.

Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 339)

 


    33.

Светлосни саобраћајни знак − црвено светло који даје семафор има значење:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 391)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:    (ВОЗАЧИ - 29)

 


    35.

Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 41)

 


    36.

Светлосна ознака на путу изведена у облику табле обојене наизменично пољима црне и жуте боје је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 443)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 495)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава    (ВОЗИЛА - 31)

 


    39.

Кретање возила уназад на непрегледном делу пута    (Правила 139)

 


    40.

Светлост дневних светала мора бити:    (ВОЗИЛА - 101)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

Када се укључе задња светла за маглу на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:    (ВОЗИЛА - 111)

 


    42.

Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 301)

 


    43.

Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 310)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак