Д.О.О Еуро Старт - Тест 27 за "AM,A1,A2 и А" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    2.

Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 82)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    3.

Која од набројаних површина је пут?
(два тачна одговора)    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 138)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    4.

Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа? :    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    5.

Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 56)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Ако возач возила које се креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено, не поступи по наредби да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 38)

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 518)

 


    8.

Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима:


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 156)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    9.

Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 16 места за седење укључујући и место за седење возача, је:    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 111)

     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    10.

Возач који наиђе на предмет или препреку на путу које угрожавају безбедност саобраћаја и које може да уклони:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 27)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 76)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    12.

Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 126)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    13.

Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 176)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици непрописно претицање врши возач возила означеног бројем:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 227)

 


    15.

Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 276)

 


    16.

На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 337)

 


    17.

0
У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 426)

 


    18.

Возач не сме да заустави или паркира возило:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 476)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    19.

У ситуацији приказаној на слици заустављање возила

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 526)

 


    20.

На моторном возилу за време вожње дању у саобраћају на путу морају бити укључена:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 604)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    21.

Аутопутем дозвољено је кретање
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 679)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 726)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    23.

Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је::    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 786)

 


    24.

У ситуацији приказаној на слици


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 387)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    25.

Пешак који се креће по коловозу на путу ван насеља:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 637)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 28)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 78)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 130)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 182)

 


    30.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 234)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    31.

Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 286)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 338)

 


    33.

Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 390)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    34.

Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији:    (ВОЗАЧИ - 28)

 


    35.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије BЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији В и прикључно возило чија:    (ВОЗАЧИ - 34)

 


    36.

Светлосне ознаке на путу ван насељених места, које означавају ивицу коловоза, изведене у облику штапова обојених наизменично пољима црвене и жуте боје су    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 442)

 


    37.

У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 494)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    38.

Свако поједино возило једнозначно је одређено:    (ВОЗИЛА - 30)

 


    39.

Пешак који гура мопед у саобраћају на путу, који нема тротоар    (ПРАВИЛА - 639)

 


    40.

Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:    (ВОЗИЛА - 100)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    41.

На моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m:    (ВОЗИЛА - 116)

 


    42.

Уградња контролне плаве лампе за контролу укључености дугих светала на лаким четвороциклима    (ВОЗИЛА - 148)

 


    43.

Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика мопеда, односно мотоцикла, када не постоји ТWI ознака, износи    (ВОЗИЛА - 193)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак