Д.О.О Еуро Старт - Тест 2 за "A" Категорију

Ауто Школа Еуро Старт - Зрењанин Др. Емила Гаврила 11 - 023/511-342 - www.eurostart.rs


    1.

Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше:
(два тачна одговора)


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 2)

 


    2.

Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:
    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 57)

 


    3.

Аутобус је приказан на слици број:

    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 113)

 


    4.

Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја
возача који:
(два тачна одговора)


    (ПОСЕБНЕ МЕРЕ И ОВЛАШЋЕЊА - 2)

 


    5.

Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава


    (ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПОЈМОВИ - 170)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    6.

Из саобраћаја ће бити искључено возило:
(два тачна одговора)


    (Пос. мере 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    7.

У ситуацији приказаној на слици

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 40)     © 2014 Euro Start Zrenjanin sva prava zadržana

 


    8.

У ситуацији приказаној на слици претицање:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 240)

 


    9.

У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 2)

 


    10.

Возач и путници морају користити уграђене сигурносне појасеве у возилу:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 51)

 


    11.

У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 101)

 


    12.

У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 151)

 


    13.

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, пролажење са десне стране возила које се креће:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 201)

 


    14.

У ситуацији приказаној на слици претицање:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 251)

 


    15.

Обилажење возач сме да врши само:
(два тачна одговора)


    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 301)

 


    16.

У ситуацији приказаној на слици:
    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 401)

 


    17.

Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 451)

 


    18.

На месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или излазак неком већ паркираном возилу:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 501)

 


    19.

У ситуацији као на слици, вођење животиње са возила у саобраћају на путу

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 620)

 


    20.

Пешак који гура мопед у саобраћају на путу, који нема тротоар    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 639)

 


    21.

Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 651)

 


    22.

У ситуацији приказаној на слици на аутопуту:

    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 701)

 


    23.

Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да:
(три тачна одговора)    (ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА - 751)

 


    24.

Саобраћајни знакови:    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 2)

 


    25.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 53)

 


    26.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 105)

 


    27.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 157)

 


    28.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 209)

 


    29.

Саобраћајни знак приказан на слици означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 261)

 


    30.

Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?


    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 313)

 


    31.

Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 365)

 


    32.

У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 417)

 


    33.

Опрема приказана на слици („Раздвајајућа ограда“) означава:

    (САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - 469)

 


    34.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије АМ сме да управља у саобраћају на путу:
(три тачна одговора)
    (ВОЗАЧИ - 56)

 


    35.

Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:
    (ВОЗАЧИ - 86)

 


    36.

Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије А сме да управља у саобраћају на путу:
(два тачна одговора)


    (ВОЗАЧИ - 66)

 


    37.

У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:    (ВОЗИЛА - 2)

 


    38.

Највећа дозвољена толеранција највеће дозвољене дужине возила износи:    (ВОЗИЛА - 48)

 


    39.

На мопеду, односно мотоциклу, главни фарови морају бити уграђени и изведени као    (ВОЗИЛА - 81)

 


    40.

На мотоциклу са три точка:    (ВОЗИЛА - 117)

 


    41.

Опрема за пружање прве помоћи величине „А“ мора постојати у:    (ВОЗИЛА - 173)

 


    42.

На трициклу није дозвољено превозити дете млађе од    (ВОЗИЛА - 355)

 


    43.

На мотоциклу није дозвољено превозити дете млађе од:    (ВОЗИЛА - 356)

 


          

0%-89% = Није положио

90%-100% = Положио

This is more feedback!
This is the feedback!Вратити на почетак